Lammin biologisen aseman professuurille jatkoa

Hämeenlinnan kaupungin, Hämeen liiton, Vanajavesikeskuksen ja Helsingin yliopiston edustajat allekirjoittivat jatkoa viime perjantaina Lammin biologisen aseman professuurin sopimukselle.

Sopimus pohjautuu Helsingin yliopiston ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen vuonna 2004 allekirjoittamaan sopimukseen Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen professorin virasta. Viran sijoituspaikka on Lammin biologinen asema.

Tavoitteena huippututkimuksen tekeminen Lammilla

Yksi biologisen aseman professuurin keskeisistä tavoitteista on kansainvälisen huippututkimuksen tekeminen Lammilla. Sopimus on kaupungille merkittävä, sillä se vahvistaa aseman kanssa tehtävää yhteistyötä laajalti eri toimijoiden kesken.

Professorin tehtävänä on

  • harjoittaa erityisesti vesiympäristöön liittyvää ympäristötutkimusta ja
  • kehittää Lammin biologisella aseman tutkimustoimintaa,
  • osallistua opinnäytetöiden ohjaukseen sekä
  • yhdessä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa osallistua opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen tiedekunnan opiskelijoille.

Professuurin haltijan tehtävänä on edistää mahdollisuuksia kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa kestävän kehityksen, luonnonvara-alan ja biotalouden osaamis- ja innovaatiokeskittymäksi muiden alueella toimivien tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden sekä viranomaisten kanssa sekä osallistua Vanajavesikeskuksen toimintaan.

Lisäksi professuurin haltija tukee ympäristöalan alueellista toisen asteen koulutusta ja jatkuvaa oppimista. Professuuri kytkeytyy Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Sustainability Science (HELSUS) -yksikköön.

Lammin biologinen asema, sopimuksen allekirjoitustilanne.

Sopimuksen allekirjoittivat Hämeen liitto Toni Laine, Vanajavesikeskus Eeva Einola, Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom ja Hämeenlinnan kaupunki Niklas Lähteenmäki.

Sopimusosapuolet laativat sopimuskaudelle toimintasuunnitelman yhteistyön tavoitteista. Osapuolet nimittävät yhteistyöryhmän, joka kokoontuu vuosittain keskustelemaan professuuriin liittyvistä yhteistyön muodoista. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan viimeistään vuoden 2028 alussa mahdollisesta Lammin biologiselle asemalle sijoitetun professuurin jatkorahoituksesta.

Hämeenlinnan kaupunki maksaa sopimuskauden 1.8.2024 – 31.7.2029 ajan vuosittain Helsingin yliopistolle professuurin kustannuksista 90 000 euroa/vuosi. Rahoitus vuodelle 2024 on esitetty elinvoima- ja työllisyyspalveluiden budjettiin.

Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajaoston päätös.