Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelma valmistunut

Ohjelman keskeisinä teemoina onnellisuus ja lapsiperheiden toimeentulon haasteet.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus päättää maanantaina 25.1.2021 Lapsiystävällinen Hämeenlinna –ohjelmasta. Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmatyön keskeisiksi teemoiksi on valittu onnellisuus ja lapsiperheiden toimeentulon haasteet. Lapsia ja nuoria osallistettiin ohjelmavalmisteluun laajasti. Pääsääntöisesti lapset ja nuoret nostivat esiin hyvin arkisia asioita hyvään elämään ja onnellisuuteen liittyen, joista keskeisimpinä harrastusten tärkeys, se ettei ketään kiusata, perhe sekä ystävät.

Lapsiystävällinen Hämeenlinna -ohjelmassa onnellisuus on kytketty viiteen hyvinvoinnin osa-alueeseen: oppiminen, ihmissuhteet, terveys, osallisuus ja turvallisuus. Lapsiperheiden toimeentulon haasteet nousevat esille paitsi tilastojen myös onnellisuuden osa-alueiden kautta.

Lapset ja nuoret osallistettu

Olennainen osa ohjelmatyötä on ollut lasten ja nuorten osallisuus työssä. Ohjelmatyön aikana on ikäryhmittäin järjestetty tapaamisia, työpajoja, oppilaskuntakuulemisia ja haastatteluita. Nuorten tukipalvelu Topparin kautta myös sellaisia lapsia ja nuoria on tavattu, joiden ääni jää ehkä muutoin vähemmälle huomiolle.

Ohjelmatyön aikana kehitettiin uudenlainen raportointityökalu, joka mahdollistaa olemassa olevan datan entistä paremman hyödyntämisen sekä ohjelmalle asetetun tavoitteen seurannan. Seurannassa hyödynnetään THL:n tekemää kouluterveyskyselyä sekä kaupungin omaa kyselyä. Myös ulkoinen arviointi on tarpeen ja se tehdään vuoden 2022 aikana. Onnistuminen raportoidaan kaupungin tilinpäätöksessä.

Ohjelman päätavoite ja teemat viedään arkeen yhteistyössä kaupungin toimialojen, muiden palveluntuottajien ja yhteistyökumppanien kesken. Ohjelma huomioidaan myös toimialoilla lautakuntien tavoitteita valmisteltaessa ja arjen johtamisessa.

Ohjelma kytketään tiiviisti kaupunkistrategian päivitykseen, jonka tekee uusi valtuusto.

Lisätiedot:

Hämeenlinnan kaupunki, strategiapäällikkö Jari Pekuri, jari.pekuri@hameenlinna.fi, puh. 050 570 6721.