Lasten ja nuorten harrastustoimintaan 120 000 euron valtionavustus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Hämeenlinnan kaupungille 120 000 valtionavustuksen Harrastus ihan lähellä –toimintaan.

Harrastus ihan lähellä on Hämeenlinnan harrastamisen malli, jossa matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia tarjotaan peruskouluikäisille lapsille ja nuorille lähipalveluna kouluissa tai niiden lähistöllä. Harrastus ihan lähellä -toimintaa järjestetään Hämeenlinnan kaikissa peruskouluissa.  

Harrastus ihan lähellä -toiminnan keskeisenä periaatteena on madaltaa harrastuksen kynnystä tarjoamalla harrastuksia lähipalveluna koulun tiloissa tai koulun lähistöllä.

Tavoitteena on innostaa erityisesti sellaisia lapsia harrastamisen pariin, joilta tällä hetkellä puuttuu harrastus sekä mahdollistaa kulttuuri- tai liikuntaharrastus niille lapsille ja nuorille, joille kulkeminen harrastuksiin on vaikeaa esimerkiksi maantieteellisistä tai taloudellisista syistä.  

Harrastustoiminnan koordinoimisesta vastaa Kulttuurikeskus ARX yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Toiminnassa tehdään laajasti yhteistyötä kaupunkikonsernin toimijoiden kanssa.

Mukana toiminnassa ovat edellä mainittujen lisäksi Hämeenlinnan nuorisopalvelut, taiteen perusopetusta antava Aimokoulu, kaupungin työllisyyspalvelut, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy sekä lasten ja nuorten harrastustoiveiden pohjalta valikoituva joukko yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoita, jotka täydentävät kaupungin yksiköiden tarjoamaa harrastusvalikoimaa.  

Lisätiedot:
Hämeenlinnan kaupunki
– lastenkulttuuripäällikkö Minna Haveri, puh. 040 8696 374, minna.haveri@hameenlinna.fi
– toimialajohtaja Päivi Raukko, puh. 03 621 4661, paivi.raukko@hameenlinna.fi