Liikenteen ohjauksessa muutoksia Sairiossa ja Papinniityssä

Sairion ja Papinniityn alueen katuja on saneerattu viime vuoden ja tämän vuoden aikana. Katusaneerauksien yhteydessä päivitettiin myös alueen liikenteen ohjaussuunnitelmat. Liikennemerkkien asentaminen on käynnissä, mutta kaikkia merkkejä ei ole vielä ehditty asentamaan.

Liikenteen ohjausta päivitettiin saneerattuja katuja laajemmalta alueelta, koska nopeusrajoitus laskettiin aluerajoituksella 30 kilometriin tunnissa. Kun uusi nopeusrajoitusalue merkittiin, niin samalla tarkasteltiin Ruutikellarintien itäisen puolen alueen muu liikenteen ohjaus kuntoon. Ja kun vuosi sitten saneerattiin Papinniityntien itäinen puoli ja nyt läntinen puoli, niin samalla päivitettiin tarvittavilta osin myös Papinniityntien liikenteen ohjaus sivukatuineen.

Papinniityntietä lukuun ottamatta kaikki kyseessä olevat kadut ovat tonttikatuja. Tonttikaduilla pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon pysäköintiä. On pyritty huomioimaan, että kaikkialla suunnittelualueella olisi lähellä kadunvarsipysäköintiä, jotta esimerkiksi kotona järjestettävät juhlat onnistuvat ja vieraille löytyy tilaa pysäköidä. Valitettavasti erityisesti Sairion alueet on suunniteltu aikana, jolloin autoja oli vähemmän ja ne olivat huomattavasti pienempikokoisia. Autot ovat kasvaneet leveyttä jopa lähes 30 % vuodesta 1980 vuoteen 2020 tultaessa. Autojen määrä taas on lähes kolminkertaistunut samassa ajassa. Siispä monille suunnittelualueen kaduille on jouduttu toiselle puolen asettamaan pysäköintikielto. Jotkin kadut ovat niin ahtaita, ettei niillä voida sallia lainkaan pysäköintiä.

Papinniityn muuttuneet pysäköintijärjestelyt kartalla
Papinniityn suunnittelualue ja pysäköintijärjestelyt kartalla.

Kadun varrella pysäköinti ei saa haitata pelastusajoneuvoja tai muuta liikennettä

Pysäköinti kadun varressa tulee tapahtua ajoradalla, eli asfaltoidulla kadulla renkaiden tulee pysyä päällysteellä ja sorakadulla sorapinnalla, eikä autoa saisi ajaa nurmialueelle lainkaan. Kadun tulee olla noin 5,5 metriä leveä, jotta sillä voidaan sallia pysäköinti toisella laidalla. Tämä johtuu siitä, että myös paloauton tulee mahtua kaikkialle kulkemaan pysäköinnistä huolimatta. Monesti kaupungille tulevissa palautteissa kysellään, pitääkö jotain sattua, ennen kuin ryhdytään toimiin. Nyt on ryhdytty ennakoivasti toimiin katusaneerauksien yhteydessä, jotta pysäköinti ei estä muuta liikennettä tai pelastusajoneuvoja. Tieliikennelain mukaiset rajoitukset pysäyttämiselle ja pysäköinnille ovat edelleen voimassa. Eli ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä siten, että se vaarantaa turvallisuutta tai haittaa muuta liikennettä, vaikka sitä ei olisi erikseen liikennemerkillä kielletty.

Papinniityntiellä muutoksia sekä pysäköintiin että nopeusrajoituksiin

Papinniityntie on yhdyskuntalautakunnan (YHLA 17.11.2015 § 163) vahvistaman katuluokituksen mukaisesti alueellinen kokoojakatu. Toiminnallisten katuluokitusten vaatimusten mukaisesti alueellisella kokoojakadulla ei lähtökohtaisesti sallita pysäköintiä. Jalkakäytävän talvikunnossapitokin on helpompaa ilman pysäköityjä ajoneuvoja ja kadulla mahtuvat kohtaamaan kadun mitoitusajoneuvoina käytettävät kuorma-autotkin vaivattomasti. Tämän vuoksi Papinniityntielle on asetettu sieltä puuttuneet pysäköintikieltomerkit välille Kikaristonkatu – Saarenpäänkatu. Korvaavaa pysäköintitilaa löytyy vierestä Laaniitynkadulta. Papinniityntien suunnitelman yhteydessä sen sivukaduille Heinäjoenkadulle ja Lastusillankadulle asetettiin katujen kapeuden vuoksi pysäköintikielto toiselle puolen katua, mutta toinen puoli säilyy sallittuna.

Samassa yhteydessä Papinniityntiellä nopeusrajoitus lasketaan 50:stä 40 kilometriin tunnissa välillä Katkomäenkatu – Saarenpäänkatu. Kyseinen väli on mutkainen ja sillä on lukuisia tonttiliittymiä suoraan vilkkaalle kokoojakadulle ja sieltä on tullut palautetta vaikeudesta liittyä kadulle mutkien kohdalla olevilta tonteilta. Katusaneerauksien yhteydessä on myös lisätty kolme pysäköintipaikkaa Someronkadulle saatujen palautteiden perusteella. Toiveissa oli ulkoilupolun käyttäjille pysäköintipaikkoja ja tähän toiveeseen on nyt vastattu.

Tuomelankadun ja Moisiontien kautta kulkevan koulureitin turvallisuuden parantaminen

Lisäksi on toivottu paljon Tuomelankadun ja Moisiontien kautta kulkevan koulureitin turvallisuuden parantamista. Karjalankadun alueen saneerauksen yhteydessä 2020 reitille tehtiin kaksi korotettua risteystä ja nyt Moisiontie välillä Someronkatu – Tuomelankatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä. Lisäksi Tuomelankadulla ei sallita pysäköintiä, mikä lisää turvallisuutta, kun koulumatkalaiset eivät jää autojen taakse piiloon.

Lisätiedot: