Linja-autoasemalle kaupunkikulttuurin luova tila

Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripalvelut on vuokrannut linja-autoasemalta vapautuvat Matkahuollon pakettipalveluiden toimitilat kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella kaupunkikulttuurin luovaksi tilaksi. Tavoitteena on mahdollistaa uusien sisältöjen syntyminen sekä elävöittää kaupunkikeskustaa kiinnostavalla, monimuotoisella ja yllättävällä kulttuurikohteella.

Tila tulee palvelemaan sekä ruohonjuuritason toimintaa että ammattilaisia. Se osoitetaan kulttuurin ja luovan alan toimijoiden käyttöön 1-10 viikon mittaisina jaksoina, ja käyttäjät voivat olla esimerkiksi yhdistyksiä, ammattitaiteilijoita tai ammatinharjoittajia. Tilaa voi käyttää taiteelliseen työskentelyyn, teosten valmistamiseen ja esittämiseen, näyttelyihin, pienimuotoisiin tapahtumiin sekä avoimeen yhteisölliseen kulttuuritoimintaan. Jokaisesta käyttöjaksosta tulee syntyä yleisölle suunnattua kulttuuritoimintaa. Tilan käyttäjät vastaavat toimintaansa ja tuotantoihinsa liittyvistä käytännön järjestelyistä itse.

Tila on maksuton ja avautuu maaliskuussa

Kaupunki mahdollistaa syntyvät sisällöt maksuttomalla tilalla sekä osallistumalla ideoiden kehittämiseen toteuttamiskelpoisiksi. Lisäksi sisältöjen toteuttamiseen voidaan harkinnanvaraisesti myöntää pieniä avustuksia. Sisältö- ja tuotantoideoita voi lähettää kulttuuripalveluille. Ehdotuksia arvioidaan sisällön kiinnostavuuden, paikallisen identiteetin ja tilan synnyttämän lisäarvon perusteella.

Tilan vaatimia muutoksia ja varusteluja on tehtytammikuussa ja ensimmäiset yleisölle suunnatut sisällöt nähdään maaliskuun puolivälissä.

Kaupunkikulttuuriprojektille on myönnetty rahoitus perintövaroista, jotka Hämeenlinnan kaupunki on saanut osallisuuden tukemiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Toiminnalle on haettu mallia mm. Tampereen kaupungin välitilakonseptista, jossa uutta käyttöä, korjausta tai purkua odottavia tiloja annetaan määräajaksi kulttuurin ja luovan alan toimijoille.