Linjojen 14, 17 ja 701 reitit muuttuvat 1.1.2023

Linja 14 ei enää jatkossa kulje Vuorentaakse Mäkelän kautta, vaan suoraan Parolantietä.
Mäkelän osalta jää siis ajamatta reitti Pitkätanhuankatu – Wartiamäentie – Tölkkimäentie – Pietiläntie – Vuorentaantie ja jatkossa linja kulkee suoraan Vuorentaakse reittiä Parolantie – Vuorentaantie.
Katsastusmiehentien pysähtyminen pysäkillä ”Ostoskeskus E” muuttuu pysähtymiseen kadun vastakkaisella puolella sijaitsevalle pysäkille ”Ostoskeskus P”.

Linja 14 uusi reitti kartalla

Jatkossa vain linja 17 ajaa Mäkelän kautta

Linja 17 reitti muuttuu siten, että jatkossa linja ei kulje Mäkelässä enää reittiä Takumäentie – Paroistentie – Tampereentie, vaan kiertää Mäkelän reittiä Pietiläntie – Pikku-Parolantie – Tampereentie.

Linja 17 uusi reitti kartalla

Linjat 14 ja 17 muodostavat linjakokonaisuuden, joka ajetaan aina samoilla autoilla

Linjat 14 ja 17 ajetaan aina samoilla autoilla siten, että linja 14 muuttuu linjaksi 17 Katsastusmiehentien pysäkillä ”Ostoskeskus P”, mistä se jatkaa matkaa linjana 17 kohti Mäkelää. Samoin linja 17 muuttuu taas linjaksi 14 Katsastusmiehentien vastakkaisella pysäkillä ”Ostoskeskus E” jatkaen matkaansa kohti Parolantietä ja Vuorentakaa.

Linjojen reittimuutokset tehdään, jotta voidaan jatkossa varmistaa linjojen aikataulutäsmällisyys ja autokiertojen toimivuus. Haasteet aikataulussa pysymisessä ovat syntyneet pitkäkestoisista tietöistä ja suurentuneista matkustajamääristä.

Linjat 14 ja 17 uudet reitit kartalla
Linjan 14 uusi reitti on merkitty kartalle keltaisella ja linjan 17 uusi reitti violetilla.

Linja 701 ajaa iltaisin Kuhalantien tienhaaraan asti

Seutulinja 701 Hauholle, ajaa jatkossa arkisin klo 20:59 vuoron tarvittaessa Alvettulantielle Kuhalantien tienhaaraan asti. Muita muutoksia ei 701 linjalle ole tulossa.