Linnanpuiston suunnitteluun valittiin toteuttaja

Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston yleis- ja toteutussuunnittelun laatimisesta julkaistiin tarjouspyyntö 8.5.2023 ja tarjoukset tuli jättää 25.5.2023 mennessä. Tarjouksia saatiin kymmeneltä toimijalta.
Laatu- ja hintavertailun yhteenlaskettujen pisteiden perusteella suunnittelu on päätetty hankkia FCG Finnish Consulting Group Oy:ltä, jonka jättämä tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankinnan kokonaiskattohinta on 99 500€ (alv. 0%).

Vertailussa tarjouksen laadulla oli suurempi painoarvo kuin hinnalla

Saatujen tarjouksien laatu- ja hintakriteereitä verrattiin niin, että laadun painoarvo oli 60 % ja hinnan paino- 40 %. Laatuun vaikuttavia tekijöitä olivat muun muassa projektipäällikön ja työryhmän koulutus sekä tuore kokemus vastaavien projektien vetämisestä, työohjelman sisältö ja vastaavuus tilaajan tarpeisiin sekä tarjoajan tekniset valmiudet.

Tarjouksen hinta pyydettiin kokonaiskattohintana yleis- ja toteutussuunnitteluvaiheista eriteltynä.

Laatuvertailun perusteella parhaimmaksi tarjoukseksi arvioitiin FCG Finnish Consulting Group Oy:n tarjous. Hintavertailussa FCG:n tarjous oli kolmanneksi edullisin.

Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston yleis- ja toteutussuunnittelu

Yleissuunnitteluvaiheen aluksi valittu suunnittelija laatii kaksi vaihtoehtoista luonnosta. Luonnokset esitellään julkisesti loppuvuodesta 2023 ja kaupunkilaiset saavat esittää niistä mielipiteensä äänestämällä parempaa vaihtoehtoa. Äänestyksen jälkeen kaupunkirakennelautakunta valitsee, kumpaa luonnoksista lähdetään työstämään valmiiksi yleissuunnitelmaksi.
Yleissuunnitteluun jälkeen suunnittelua tarkennetaan toteutussuunnitelmilla, joiden oletetaan valmistuvan kesään 2024 mennessä.

Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston rakentamisen tavoiteaikataulu ajoittuu vuosille 2025-27. Suunnitelmat laaditaan siten, että vaiheittainen rakentaminen on mahdollista.

Hankintasopimus

Tehty hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta Hämeenlinnan kaupungin ja valitun tarjoajan välille. Sopimus syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Sopimuksen solmimisen arvioitu ajankohta on kesä-heinäkuun 2023 vaihteessa.

Lisätietoa Linnanpuiston ja Karnaalinpuiston suunnittelusta sivulla ”Puistojen suunnittelu”.

Lisätiedot: