Linnaseudulta Seuturahoitusta pienille hankkeille

Hyviä uutisia pienempien projektien toteuttajille! Perinteisen Leader-rahoituksen lisäksi Linnaseudulta voi nyt hakea Seuturahoitusta nuorten, yhteisöjen ja yhdistysten sekä yrittäjien pienprojekteille ja -hankkeille. Seuturahoituksen mahdollistavat Linnaseudun toimialueen kunnat Hattula ja Janakkala sekä Hämeenlinnan kaupunki.

Seuturahoitus on pienemmän hankehallinnon rahoitustyökalu, jota voivat hyödyntää Linnaseudun toimialueen toimijat esimerkiksi pieniin investointeihin, tapahtumiin ja tempauksiin. Hakuaika on jatkuva ja rahoitusta haetaan ja se raportoidaan sähköisellä lomakkeella. Linnaseudun hallitus pyrkii käsittelemään hakemukset aina seuraavassa kokouksessaan.

Rahoitus on tarkoitettu kolmelle kohderyhmälle.

Nuorisohankkeet, joissa tuki on 50–500 €/hanke. Hakijana tulee olla vähintään kolmen alle 23-vuotiaan nuoren ryhmä, jossa nuoret ovat itse suunnittelijoina, toteuttajina ja raportoijina. Jos tuella hankitaan kiinteää omaisuutta, hankintojen tulee olla mahdollisimman laajasti yhteisessä käytössä.

Yhteisöjen ekoteot, joissa kokonaiskustannukset voivat olla enintään 1000 € ja myönnettävän tuen määrä voi olla enintään 500 € tai 75 %. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen, viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamiseen tai yleishyödyllisiin investointeihin. Investoinneissa tuenhakijana tulee olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yleishyödylliseksi määritelty hakija.

Yritysten täsmätonnit, joissa kokonaiskustannukset voivat olla 1000 €/yritys ja tuen määrä enintään 500 € ja 50 %. Jos kyseessä on kaikille toimialueen yrittäjille suunnatun koulutuksellisen tapahtuman järjestäminen ja hakijana yhdistys, tuki voi olla enintään 1000 € ja 100 %. Tässä ensisijaisena kohderyhmänä on yksinyrittäjät ja yrityksen täsmätonnin voi sama yrittäjä saada vain kerran koko ohjelmakauden 2023–2027 aikana. Olennaista on, että myönnettävän tuen avulla pyritään suunnitelmallisesti kehittämään yrityksen toimintaa ja yrittäjän osaamista tai yrittäjien välistä yhteistoimintaa.

Mikäli Teillä on idea, joka osuu rahoituskuvaukseen, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Tarkemmat hakuehdot löytyvät osoitteesta https://www.linnaseutu.fi/seuturahoitus/ ja lisätietoja antaa
Linnaseudun toiminnanjohtaja Jussi Pakari
041 4688 300, toimisto@linnaseutu.fi