Lokkien tarkkailu ja varhainen puuttuminen pesintään auttoivat lokkiongelmaan

Lokkiongelmaan alettiin etsiä ratkaisua eläinsuojeluyhdistyksen aloitteesta syksyllä 2020. Niin eläinsuojeluyhdistys kuin Hämeenlinnan kaupunkikin oli saanut palautetta ja yhteydenottoja hyökkäilevistä linnuista, loukkaantuneista ja huonosti kehittyneistä poikasista sekä poikasista väärissä paikoissa, kuten pysäköintihalleissa.

Projekti aloitettiin kokoamalla ryhmä yhdyshenkilöitä eri osaamisalueilta. Mukana olivat Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistys, Kiinteistöliitto, kaupunkikeskustayhdistys ja Hämeenlinnan kaupunki.

Projektin tarkoitus oli saada keskusta taas kaikille viihtyisäksi ja lokit lajinomaisille pesimäpaikoilleen, taloudellisesti, yhdessä ja eläimiä kunnioittaen.

Mallia lokkiongelman vähentämiseen haettiin mm. Mikkelistä, missä lokkien tarkkailua on tehty jo vuodesta 2018 lähtien.

Lokkien tarkkailu alkoi kantakaupungin keskustassa maaliskuussa 2021

Kantakaupungin lokkiongelmaa lähdettiin ratkomaan palkkaamalla kaupungille henkilö, joka tarkkaili lokkien pesintäaikeita heti varhaisesta keväästä lähtien ja toimi yhdyshenkilönä keskustan taloyhtiöihin. Lokkien tarkkailu keskustan kerrostalojen katoilla aloitettiin maaliskuussa 2021. Lokkien tarkkailun lisäksi tarkkailijan tehtävänä oli olla yhteydessä taloyhtiöön, kun lintujen pesintäaikeet katolla huomattiin. Näin taloyhtiön huolto tiesi käydä hätistämässä lintuja pois, ennen kuin ne ehtivät pesiä rakentaa. (Jos lokki tai muu lintu ehtii pesän rakentamisen aloittamaan, on niiden tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana luonnonsuojelulailla kielletty, eikä pois hätistäminen ole enää mahdollista)

Tarkkailija myös neuvoi taloyhtiöitä pelättimien asentamisessa ja ohjeisti muita tapoja estää lintujen pesintä katoilla.

Ensimmäiset lokkihavainnot tehtiin maaliskuussa Vikmanin lahdella

Tarkkailijan havainto- ja toimenpidepäiväkirjasta käy ilmi, että huhtikuu oli pesäpaikkojen etsimisaikaa ja toukokuussa alkoi pesintä. Naurulokit ehtivät perustaa pesänsä jo toukokuun alussa, kun taas tiirat saivat pesintänsä käyntiin vasta toukokuun loppupuolella.

Drone apuna kattojen kuvauksessa

Osa keskustan katoista kuvattiin ensimmäisen kerran kesäkuun alussa. Kuvista laskettiin lokkien pesät ja analysoitiin suosituimmat pesäpaikat.

kerrostalojen mustia kattoja kuvattuna ylhäältä päin
Katoista otetuista kuvista etsittiin lokkien pesiä

Pesiä löytyi kartoituksessa kaikenlaisilta katoilta

Kantakaupungin keskustassa lintuja houkuttivat erityisesti tasakatot, varsinkin jos katto oli päällystetty singelillä ja jos sieltä löytyi pesän tekoon sopivaa materiaalia kuten risuja, sammaleita tai muuta roskaa. Harjakatot kiinnostivat lintuja vähiten. Vanajaveden läheisyys on varmasti myös osasyy lokkien pesinnälle keskustan katoilla.

Syyskuvausten perusteella keskustan taloyhtiöt saavat toimenpide-ehdotuksia ensi vuodeksi

Keskustan katot kuvattiin vielä uudestaan elo-syyskuun vaihteessa. Syyskuvista saattoi jo huomata, että osa katoista oli jo pesistä puhdistettu. Pesintärauha päättyy elokuussa, jonka jälkeen katot voidaan puhdistaa tyhjistä pesistä. Syyskuvien perusteella saattoi kuitenkin tehdä tulkintaa, mitkä pesäpaikat olivat erityisen mieluisia. Nämä havainnot toimitetaan eteenpäin alueen taloyhtiöille toimenpide-ehdotusten kanssa. Toimenpide-ehdotukset ovat kattojen puhdistamista, tarkistamista ja tyhjien pesien poistoa.

Havaintojen perusteella tarkkailu ja ennakointi auttoivat

Koko kesän 2021 aikana tehtyjen havaintojen perusteella mm. kävelykatu Reska oli siistimpi edellisvuoteen verrattuna. Esimerkiksi hotelli Scandicin katolla oli tänä vuonna 15 pesää, kun taas edellisvuonna pesien määrä oli 35.

Lokkien tarkkailu jatkuu vuonna 2022

Lokkien tarkkailu mahdollistaa aikaisen puuttumisen lintujen pesintäaikeisiin, mikä puolestaan auttaa keskustan lokkiongelman torjunnassa. Näin ollen lokkien tarkkailua on päätetty jatkaa myös ensi vuonna.

Lisätiedot: