Loppukevään työllisyystrendit osoittavat vahvaa positiivista kehitystä Hämeenlinnassa

Uusimmassa toukokuun työllisyyskatsauksessa työllisyyden seurantaluvut kertovat työnhakijoiden lukuisista onnistumisista. Huhti-toukokuussa maksetun työmarkkinatuen määrä oli vastaavaan vuoden 2021 ajanjaksoon verrattuna pienempi, toukokuussa jopa hieman vuoden 2020 tason alapuolella. Erityisen myönteistä työllistymisessä on nuorten aikuisten työttömien työnhakijoiden määrän laskeva trendi sekä pitkäaikaistyöttömyyden taittuminen. Näillä yhdessä on selkeät vaikutukset kunnan elinvoimanäkymiin sekä talouteen.

Vaikutus kuntatalouteen on merkittävä

Kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on lähtenyt selvään laskuun loppukeväästä. Sama trendi näkyy kaikissa tuensaajien ryhmissä, mutta erityisesti pisimpään työttömänä olleiden kohdalla. Työnhakijoita on päässyt hyvin palveluiden piiriin ja töihin.

”Tällä on suuri merkitys työnhaussa onnistuneiden henkilöiden kannalta. Lisäksi tämä vaikuttaa erittäin myönteisesti suoraan kunnan talouteen”, vahvistaa strategiajohtaja Markku Rimpelä.

Uuden toimintamallin käynnistyessä hyviä tuloksia ja työnhakijoiden onnistumisia

Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selkeästi. Erityisesti tämä näkyy nuorten aikuisten kohdalla, sekä alle 25-vuotiaissa että 26-29-vuotiaissa. Tänä vuonna laskua on huhtikuusta toukokuuhun myös 30-59-vuotiaiden kohdalla.

”Me työllisyyspalveluissa haluamme henkilökohtaisissa keskusteluissa tukea kaikkia työnhakijoita kunkin tarpeen mukaan, kannustaa onnistumisiin sekä aktivoida heitä lukuisiin järjestämiimme tilaisuuksiin”, korostaa kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää.

Lisätietoja:

Mira Sillanpää, kokeilutoimiston johtaja
mira.sillanpaa@hameenlinna.fi, puh. 050 569 4638