Lukiokadun risteyssillan ja tukimuurin korjaus

Lukiokadun risteyssilta on jännitetty, betoninen jatkuva laattasilta ja se on rakennettu 1963. Urakassa korjataan sillan maa- ja välituet, kansilaatan rakenteet sekä sillan pintarakenteet ja liikennevaloja.

Urakka käynnistyy viikolla 20. Urakka-aika päättyy lokakuun lopussa viikolla 44.

Sillan ja tukimuurin korjaus aiheuttaa muutoksia alueen liikennöintiin

Lukiokatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä sillan kohdalla välillä Kaivokatu – Eureninkatu sillankorjauksen ajaksi. Kevyt liikenne järjestetään muuttuvin liikenteenohjausjärjestelyin sillalla koko urakan ajan.

Sillan alittava väylä on Helsinki–Tampere moottoritie, joka pidetään liikenteellä koko työn ajan niin, että sillan kohdalla on käytössä molempiin suuntiin yksi, vähintään 4,1 m leveä kaista. Sillan alapuolella ja reunoilla tehtävien työvaiheiden aikana huomioidaan aina alittava liikenne.

Urakkaan kuuluu myös Lukiokadun ja Eureninkadun risteyksen lounaisnurkassa olevan tukimuurin korjaus. Eureninkadulla ajoneuvoliikenne suuntautuu pohjoisesta etelään ja liikenteellä on aina käytössä vähintään yksi kaista.

Lisätietoja urakasta Hämeenlinnan kaupungilta,
Eija-Liisa Dahlberg, rakennuttajapäällikkö p. 050 514 1857

risteyssilta ja tukimuuri kartalla