Maskien käyttösuositus poistuu sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluista

Hämeenlinnan kaupungin valmiusjohtoryhmä on päättänyt 26.10.2021, että maskisuositus poistuu kaikista sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluista mukaan lukien päiväkodit, koulut, nuorisotilat, lastenkulttuuri, museot ja kirjastot 1.11.2021 alkaen.

Tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat jatkossakin hyvästä käsihygieniasta. Päiväkodeissa ja kouluissa jatketaan tehostettua siivousta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoivat 12.10.2021 varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten terveysturvallisuutta koskevat suositukset. Suosituksissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa, ja ne on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia.

Lisätiedot:
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, paivi.raukko@hameenlinna.fi, puh. 050 599 6410
Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, puh. 040 530 0791
Varhaiskasvatusjohtaja Elina Oja, elina.oja@hameenlinna.fi, puh. 050 305 0979
Kulttuuripäällikkö Janne Nieminen, janne.nieminen@hameenlinna.fi, puh. 0400 923 961