Mitä tarkoittaa hyvä asuminen ikävuosien kertyessä? – Tulevaisuuden asuminen haasteena Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupunki on saanut ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta erityisavustusta ikääntyvien asumisen suunnitteluun ja kehittämiseen vuosille 2021 ja 2022. Asumiseen kohdistuvan kehittämistyön merkitys Hämeenlinnassa on korostunut erityisesti Kanta-Hämeen hyvinvointialuepäätöksen synnyttyä.

Rahoituksella on käynnistetty hanke ”Meikä asuu missä haluu: prosessit sisältävä työkalupakki kunnille varauduttaessa elinvoimaisen ja ikäystävällisen asumisen tulevaisuuteen erilaisilla asuinalueilla, taajamissa ja pitäjissä”.

Laaja-alaisena yhteistyönä asukkaiden kanssa määritetään, mitä tarkoittaa tulevaisuuden hyvä asuminen. Asukkaita, keskeisiä toimijoita ja kaupunkia haastetaan pohtimaan, mitä pitää sisällään monipuolinen ja ikäystävällinen asuminen. Samoin selkiytetään ja täsmennetään toimintamalleja, joilla ikääntyvän väestönosan vetovoimaisesta asumisesta kaupungissa huolehditaan. Hankkeen lopputulemana syntyy toimintatavat tulevaisuuden ennakoivaan ja varautuvaan ikäystävällisen asumisen Hämeenlinnaan. Lisäksi hankkeessa rakentuu työkalupakki, johon kootaan suunnitelmallisen varautumisen toimintaprosessit myös muille kaupungeille ja kunnille opiksi.

Lisätietoja:
Katariina Välikangas HTL
Projektipäällikkö
p. 040 620 3262
katariina.valikangas@hameenlinna.fi