Moporeitit muuttuvat Hämeenlinnassa

Uudenmaan ELY-keskus ja Hämeenlinnan kaupunki ovat yhteistyössä tarkistaneet moporeitit maanteiden varrella kulkevien pyöräteiden osalta. Yhtenäisten kriteerien käyttö koko seudulla lisää mopoilijoiden, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset astuvat voimaan heti, kun merkkimuutokset on toteutettu. Muutokset toteutetaan pääosin mopoilukauden 2019 aikana.

Pääsääntöisesti mopolla ajetaan ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on ajokelpoinen piennar, mopolla ajetaan pientareella. Mopolla saa ajaa pyörätiellä vain silloin, kun pyörätie-merkki on varustettu ”Sallittu mopoille” -lisäkilvellä. Mopoilu voidaan sallia pyörätiellä, jos tien piennar on kapea, tien nopeusrajoitus on korkea ja tiellä on paljon liikennettä tai raskaan liikenteen osuus on suuri.

Oheisessa kartassa on esitetty keltaisella viivalla ne pyörätieosuudet, joilla mopoilu on muutoksen jälkeen sallittu. Vihreät osuudet ovat entuudestaan mopoille sallittuja ja punaiset osuudet mopoilta kiellettyjä. Näille osuuksille ei tehdä muutoksia.

Muutokset:

  • Mopoilu sallittu Lammilla Mommilantiellä valtatien 12 alikulkuun liittyvällä pyörätiellä (Mommilantien ja valtatien 12 varressa sekä alikulussa).
  • Mopoilu sallittu Tuuloksessa valtatien 12 varren pyörätiellä Luopioistentien ja Suolijärventien välillä.
  • Mopoilu sallittu Hattelmalan ja Katumajärven välillä valtatien 10 ja Harvialantien varren pyörätiellä sekä Harvialantien, Lahdensivuntien, valtatien 3 ja valtatien 10 alikuluissa.

Lisätietoja:
Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, herkko.jokela@ely-keskus.fi .