Muutoksia asiakasmaksuihin 1.1.2020 alkaen

Ikäihmisten palvelujen asiakasmaksut

 • Maksujen tulorajat säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa nousevat työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti noin 2 prosenttia.
 • Turva-auttajakäynneistä laskutetaan enintään 15 käyntiä / kk, kun aiemmin kaikki turva-auttajakäynnit ovat olleet asiakkaille maksullisia.
 • Ateriapäivän hintaan tulee 2%:n korotus. Avopalvelun ateriapäivän hinta on jatkossa 15,10€.
 • Päivätoiminnan hintaan tulee 2 %:n korotus. Päivätoiminnasta peritään jatkossa 5,90 €/päivä. Lisäksi veloitetaan päivätoiminnan aikana syödyt ateriat ja kuljetuksen omavastuuosuus joka vastaa kulloinkin voimassaolevaa aikuisen WALTTI -vyöhykelipun hintaa.
 • Palvelutaloissa, joissa on ympärivuorokautinen valvonta, peritään ympärivuorokautisen hoidon palvelumaksu 2,30 €/vrk, johon sisältyy esim. avun saatavuus ympäri vuorokauden, hälytysjärjestelmä sekä tukipalveluita, kuten pyykinpesu ja siivous. Palvelumaksu peritään läsnäolopäiviltä. Muutos toteutetaan 1.2.2020 alkaen.
 • Lyhytaikaisen palveluasumisen maksu on 42,00 €/hoitopäivä 1.1.2020 alkaen.
 • Pitkäaikaisessa laitoshoidossa jätetään käyttövaroiksi vähintään 15 prosenttia nettotuloista, kuitenkin vähintään 110 euroa.
 • Lyhytaikaisen perhehoidon maksu on jatkossa 42,00 €/vrk. Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu on 85% asiakkaan nettotuloista kuitenkin niin, että asiakkaan käyttövara on vähintään 200 €/kk. Asiakas maksaa käyttövaroista mm. lääkekulut ja terveydenhuollon asiakasmaksut.

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

 • Matinkulmakotien vuokria korotetaan 1.3.2020 lähtien 2 %:lla. Vuokrat ovat 1.3.2020 lähtien yhteistilojen osalta 415,27 euroa ja huonetilojen neliövuokran osalta 12,12 euroa.
 • Ateriapäivän hintaan tulee 2%:n korotus. Vammaispalvelun ateriapäivän hinta on vuonna 2020 enintään 15,10 euroa.
  Ateriahinnat eriteltynä:
  Aamupala 2,10 euroa, lounas 5,40 euroa, päiväkahvi 2,10 euroa, päivällinen 3,40 euroa, iltapala 2,10 euroa.
 • Perhehoidon ateriamaksua ja vuokraa korotetaan sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistettavan perhehoidon kulukorvauksen indeksin mukaisesti.
 • Vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon maksua korotetaan 2 %:lla. Vammaisten henkilöiden lyhytaikaishoito yli 16-vuotiailta vuonna 2020 on 23,00 euroa/päivä (ravinto ja vuokra). Mikäli lyhytaikaishoito kestää alle 5 tuntia päivässä, peritään puolet em. maksusta.

Mielenterveyskuntoutujien asiakasmaksut

 • Ateriapäivän hintaan tulee 2%:n korotus. Avopalvelun ateriapäivän hinta on 15,10 euroa.
 • Mielenterveyskuntoutujien kotipalvelussa maksujen tulorajat nousevat noin 2 prosenttia.
 • Päihdekuntoutujien ateriamaksuja A-klinikkayhteisössä korotetaan seuraavasti:
  • Aamupala 2,50 € (aikaisempi hinta 2,30€)
  • Lounas 6,60€ (aikaisempi hinta 5,40€)
  • Päiväkahvileipä 1,00 €
  • Päivällinen 5,00 € (aikaisempi hinta 4,80 €)
  • Iltapala 2,50 € (aikaisempi hinta 2,30 €).
  • Koko ateriapaketin hinta koko L on 14,50€ ja XL 15,00€/vrk (aikaisempi hinta 12,70€/vrk)

Terveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakasmaksut säilyvät ennallaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja -alennusten periaatteet 1.1.2020 alkaen (pdf)

Tulorekisteri

Kunnilla on oikeus käyttää tulorekisteriä maksuja määrätessä 1.1.2020 alkaen. Kunnat alkavat saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja etuustietoja 1.1.2021 lähtien.

*Muokattu 17.12: Lisätty päihdekuntoutujien ateriamaksujen muutokset A-klinikkayhteisössä.
*Muokattu 18.12. Lisätty sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä maksuvapautusten ja -alennusten periaatteet 1.1.2020 alkaen -liite