Muutoksia Idänpään päiväkodin ja Kaivohaan tiloissa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Kaivohaan varhaiskasvatuskäytössä olevat tilat vapautuvat 6.3.2023 alkaen, kun Sairion päiväkodin peruskorjauksen vuoksi väistössä olevat kolme ryhmää palaavat Sairion päiväkotiin Salomaankadulle maaliskuussa 2023. Vapautuviin tiloihin perustetaan Idänpään päiväkodin alaisuudessa toimiva lapsiryhmä.

Perheille, joiden lapset ovat olleet väistössä Kaivohaassa, tarjotaan mahdollisuus halutessaan jatkaa Kaivohaan uudessa ryhmässä. Jos toivot lapsesi jatkavan Kaivohaassa, ole yhteydessä sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaukseen, Leena-Maija Hakkarainen leena-maija.hakkarainen@hameenlinna.fi puh. 050 571 3819.

Henkilöstön rekrytointi tulevaan Kaivohaan tiloissa toimivaan varhaiskasvatusryhmään on käynnissä. Päiväkodin johtajina yksikössä toimivat 6.3.2023 alkaen Henna Turunen (henkilöstö ja talous) sekä Riitta Manninen (asiakkuudet ja pedagogiikka).

Lisätietoja

varhaiskasvatuksen suunnittelija Marjo Tökkä, p. 040 763 5233
vs. varhaiskasvatusjohtaja Sari Vartiainen, p. 040 576 9366