Myllymäen koulun peruskorjaus ja kivikoulun laajennus –hankkeen urakoitsija on valittu

Kaupunkirakenteen tilapalvelut pyysi huhtikuussa julkaistussa tarjouspyynnössä tarjouksia Myllymäen koulun peruskorjauksesta ja kivikoulun laajennusosan rakentamisesta. Hinta ja laatu huomioiden kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Aki Hyrkkönen Oy, joka on päätetty valita hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavaksi KVR-urakoitsijaksi. Aki Hyrkkönen Oy:llä sekä heidän kohteeseen nimeämillä suunnittelijoilla ja työnjohtajilla on vahva kokemus rakennushistoriallisesti arvokkaiden hirsi- ja kivirakenteisten rakennusten saneerauksista.

Rakennusurakka toteutetaan KVR-urakkana

KVR, eli kokonaisvastuurakentamisena toteutetussa urakassa urakoitsija vastaa hankkeen toteutussuunnittelusta ja rakentamisesta tilaajan asettamien vaatimusten mukaisesti.

Kuten kaikissa kaupungin muissakin talonrakennushankinnoissa, myös Myllymäen koulun rakennusurakan hankinnassa painotetaan kokonaistaloudellisen edullisuuden lisäksi laatutekijöitä, joita ovat mm. energiatehokkuus, elinkaarikustannukset ja terveelliset ja turvalliset olosuhteet koko rakennuksen elinkaarelle takaavat suunnittelu- ja toteutusratkaisut. Lisäksi tässä hankkeessa yksi tärkeimmistä laatutekijöistä on, että valittavalla urakoitsijalla ja suunnittelijoilla on kokemusta rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden korjausrakentamisesta.

Rakennusalan epävakaasta markkinatilanteesta ja rakennuskustannusten noususta huolimatta saimme tarjouksen, joka on linjassa urakasta tehdyn kustannusarvion kanssa. Saadun tarjouksen vertailuhinta on yhteensä noin 7,79 M€.

Lisätiedot: