Myllymäen koulun rakennusten kuntotutkimus ja korjaustarvearvio valmistunut

Yleisölle avoin webinaari tuloksista.

Myllymäen koululla tehtiin helmi-maaliskuussa 2020 kuntotutkimus ja korjaustarvearvio. Tutkimustuloksia esitellään yleisölle avoimessa webinaarissa 14.5.2020 klo 18 alkaen, linkki tilaisuuteen.

Tutkimusraporttiin voi tutustua osoitteessa www.hameenlinna.fi/myllymaenkoulu ja myös tämän tiedotteen lopussa on tiivistelmä tuloksista.

Rakennuskanta on iäkästä

Tutkimus oli tarpeellinen, koska rakennukset ovat iäkkäitä, eikä kaupungin tilapalveluissa ollut tarkkaa käsitystä rakennusten kunnosta. Kuntotutkimusta ja korjaustarvearviota tarvitaan myös pohdittaessa kantakaupungin alakouluverkkoa ja kouluja koskevaa investointiohjelmaa. Huoltajilta on tullut muutamia yhteydenottoja sisäilmasta ja esityksiä, että tilojen kuntoa pitäisi kartoittaa, mutta pääsääntöisesti käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Tutkimuksen teki Sweco Asiantuntijapalvelut Oy.

Kuntotutkimuksen perusteella on rakennuksista laadittu poikkeavan olosuhteen arviointi eli ns. tekninen altistumisolosuhdearvio. Altistumisolosuhdearvio ei ole terveydellinen arvio mutta se antaa tietoa mahdollisuudesta käyttää tiloja ennen korjausta. Terveydellisen arvion tekee kaupungin kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä, jossa on edustettuna työterveyshuolto, kouluterveydenhuolto ja työsuojelu.

Rakennukset ovat heikkokuntoisia

Kuntotutkimuksessa Myllymäen koulun rakennusten todettiin olevan heikkokuntoisia. Koululle on perustettu sisäilmatyöryhmä, jonka tehtävänä on nopealla aikataululla arvioida tilojen turvallisuutta ja tulevaa lukuvuotta koskevia opetusjärjestelyjä. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 11.5.2020. Asiasta tiedotetaan lisää heti kun terveydellinen arvio on saatu ja suunnitelma on tarkentunut.

Rakennusten peruskorjaukseen ja jatkokäyttöön otetaan kantaa kaupungin talousarviokäsittelyn yhteydessä syksyllä 2020.

Lisätietoja antavat:

  • opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, p. 040 5300 791, mika.makela@hameenlinna.fi
  • sivistys- ja hyvinvointijohtaja Päivi Raukko, p. 050 599 6410, paivi.raukko@hameenlinna.fi
  • rakennustekniset kysymykset, kunnossapitoinsinööri Mika Metsäalho, p. 040 0786 917, mika.metsaalho@hameenlinna.fi

Tiivistelmä Myllymäen koulun tutkimustuloksista

Kivikoulu

Tehtyjen selvitysten perusteella rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen ulkovaipassa ja välipohjissa on rakennusajalle tyypillisiä riskirakenteita ja niissä on havaittu laboratoriotutkimuksissa mikrobivaurioita. Myös talotekniset järjestelmät (lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä ilmanvaihto- ja sähkö-/automaatiojärjestelmät) ovat yleisellä tasolla käyttöikänsä päässä ja vaativat uusimisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta kuitenkin täyttää pääosin tilojen käytölle asetetut vaatimukset.

Kuntotutkimuksen perusteella on laadittu poikkeavan olosuhteen arviointi (tekninen altistumisolosuhdearvio), jonka tuloksena asumisterveysasetuksessa määritelty toimenpideraja ylittyy.

Poikkeavan olosuhteen todennäköisyys neliportaisella asteikolla on 3, todennäköinen (asteikko: 1 epätodennäköinen, 2 mahdollinen, 3 todennäköinen, 4 erittäin todennäköinen). Rakennuksessa havaitun haitan poistamisen tai rajoittamiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee näin ollen ryhtyä. Poikkeuksena tähän luokitukseen on määritelty juhla- ja liikuntasali, jonka poikkeavan olosuhteen luokitus on olemassa olevan tutkimustiedon perusteella 1, epätodennäköinen.

Puukoulu

Tehtyjen selvitysten perusteella rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus on puurakenteinen eikä varsinaista peruskorjausta ole sen elinkaaren aikana suoritettu. Talon puurakenteissa on havaittu lahovaurioita ja aikanaan käytetyissä eristemateriaaleissa on havaittu laboratoriotutkimuksissa mikrobivaurioita. Myös talotekniset järjestelmät (lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä ilmanvaihto- ja sähkö-/automaatiojärjestelmät) ovat yleisellä tasolla käyttöikänsä päässä ja vaativat uusimisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnassa on parannettavaa ennen kuin se täyttää tilojen käytölle asetetut vaatimukset.

Kuntotutkimuksen perusteella on laadittu poikkeavan olosuhteen arviointi (tekninen altistumisolosuhdearvio), jonka tuloksena asumisterveysasetuksessa määritelty toimenpideraja ylittyy. Poikkeavan olosuhteen todennäköisyys neliportaisella asteikolla on 3, todennäköinen (asteikko: 1 epätodennäköinen, 2 mahdollinen, 3 todennäköinen, 4 erittäin todennäköinen). Rakennuksessa havaitun haitan poistamisen tai rajoittamiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee näin ollen ryhtyä.

Tapolan talo

Tehtyjen selvitysten perusteella rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus on puurakenteinen eikä täysimittaista peruskorjausta ole sen elinkaaren aikana suoritettu. Talon puurakenteissa on havaittu lahovaurioita (lähinnä väli- ja alapohja sekä yläpohja) ja aikanaan käytetyissä eristemateriaaleissa on havaittu laboratoriotutkimuksissa mikrobivaurioita. Myös talotekniset järjestelmät (lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmä) ovat yleisellä tasolla käyttöikänsä päässä ja vaativat uusimisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmä ei täytä tilojen käytölle asetettuja vaatimuksia.

Kuntotutkimuksen perusteella on laadittu poikkeavan olosuhteen arviointi (tekninen altistumisolosuhdearvio), jonka tuloksena asumisterveysasetuksessa määritelty toimenpideraja ylittyy. Poikkeavan olosuhteen todennäköisyys neliportaisella asteikolla on 3, todennäköinen (asteikko: 1 epätodennäköinen, 2 mahdollinen, 3 todennäköinen, 4 erittäin todennäköinen). Rakennuksessa havaitun haitan poistamisen tai rajoittamiseen tähtääviin toimenpiteisiin tulee näin ollen ryhtyä.

Piharakennus

Tehtyjen selvitysten perusteella rakennus on laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Rakennus on pääosin kivirakenteinen eikä varsinaista peruskorjausta ole sen elinkaaren aikana suoritettu. Talon rakenteissa on ei ole suuressa määrin vaurioituvia materiaaleja, mutta alapohjissa havaittiin ylimääräistä kosteusrasitusta. Julkisivun tiilimuuraus ja yläpohja/vesikatto vaativat rakennekorjauksia. Myös talotekniset järjestelmät (lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sähkö-/automaatiojärjestelmät) ovat yleisellä tasolla käyttöikänsä päässä ja vaativat uusimisen peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtojärjestelmä on toimintakuntoinen ja riittävä, kun korjataan huoltotyyppiset havaitut puutteet. Kuntotutkimuksen perusteella on laadittu poikkeavan olosuhteen arviointi (tekninen altistumisolosuhdearvio).

Poikkeavan olosuhteen todennäköisyys neliportaisella asteikolla on 1, epätodennäköinen (asteikko: 1 epätodennäköinen, 2 mahdollinen, 3 todennäköinen, 4 erittäin todennäköinen). Rakennuksessa havaitun haitan poistamisen tai rajoittamiseen ei näin ollen ole välitöntä tarvetta, mutta peruskorjauksen tarve nykyiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen on olemassa.

Yhteenveto altistumisolosuhdearvio (pdf)