Myönteinen asiakastyytyväisyyskehitys Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilussa

Yksi työllisyyden kuntakokeilun palvelua kuvaavista tunnuspiirteistä on asiantuntijoiden valmentava ote asiakkaiden työhön ohjaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuoreen valtakunnallisen kyselyn tulokset kertovat jo lyhyessä ajassa tapahtuneesta myönteisestä asiakastyytyväisyyden kehityksestä juuri asioinnin helppoudessa ja henkilökunnan asiantuntevuudessa.

Vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä

Jo puolitoista vuotta käynnissä olleella työllisyyden kuntakokeilulla tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta työllisyyden edistämisessä. Tarkoituksena on yhä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilussa etsitään ratkaisuja parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Viimeisimmässä TEM:n toteuttamassa selvityksessä yhä useampi Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakas oli erittäin tyytyväinen henkilökunnan asiantuntevuuteen ja ystävällisyyteen sekä asioinnin helppouteen. Asiakaskokemuksista myönteisimpiä olivat juuri henkilökohtainen palvelu, kuulluksi tuleminen, asian nopea käsittely sekä yhteyden saaminen tarvittaessa.

”Koin, että tulin nähdyksi ja kuulluksi”

Työllisyyden kuntakokeiluissa kehitetään ja uudistetaan työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa ja huomioida asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, kartoittaa työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Tutkimustulokset tukevat tätä työtä. Hämeenlinnassa on otettu huomioon asiakastyötä tekevien omavalmentajien ja asiantuntijoiden omat osaamisalueet, mikä heijastuu myös myönteisinä asiakaspalautteina. Kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää nostaa esimerkkinä esiin rekrytointia tukevat tilaisuudet, kuten Työnhaunstartti ja DuuniTunneli.

– Näistä Ohjaamolla ja Pöölissä pidettävistä työnhaun tapahtumista saamissamme suorissa palautteissa asiakkaat ovat kertoneet tulleensa nähdyksi ja kuulluksi sekä saaneensa hyödyllistä infoa, työnhaun vinkkejä ja hyviä lähtökohtia työnhakuun. Lisäksi he suosittelisivat työnhaun starttia ystävilleen, hän toteaa.

Kuntakokeilussa uudistetaan palveluita paikallisesti

Kuntakokeilussa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Hämeenlinnassa palveluja on kehitetty juuri oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin ja pilotoitu erilaisia tapoja tarjota työllisyyspalveluja. Niistä kerätään parhaat käytännöt palvelurakenteiden uudistamiseksi.

Työllisyyskoordinaattori Pauliina Polvinen ja palveluesimies Mari Mäkelä tuovat esiin Hämeenlinnan seudun kuntien yhteisen työllisyyden palvelutarjottimen, missä on koottuna vinkkejä ja apua työnhakuun, oman hyvinvoinnin tueksi ja osaamisen kehittämiseen. Palvelutarjottimelta löytyy myös monipuolinen tarjonta työllisyys- ja koulutustapahtumia.

Työllisyydenhoito on yhdessä tekemistä, jossa keskiössä on työnhakija itse. Laaja palvelutarjonta, asiakasymmärryksen lisääntyminen sekä jatkuva ajassa ja muutoksessa toiminen ovat rakennuspalikoita työllisyydenhoidon kehittämiseen ja kehittymiseen. Työnhakijoiden kokemuksia uudesta palvelunmallista seurataan säännöllisesti, jotta palvelua voidaan kehittää koko ajan asiakkaita kuunnellen.

– Viimeisimmät seurantatulokset kannustavat kaikkia tiimejämme tukemaan asiakkaita löytämään oma polkunsa takaisin työhön ja päivittämään taitonsa uudelleen työllistymiseen, kiteyttää Sillanpää.

Lisätietoja:

  • Mira Sillanpää, kokeilutoimiston johtaja, Hämeenlinna; mira.sillanpaa@hameenlinna.fi; puh. 050 5694638
  • Pauliina Polvinen, työllisyyskoordinaattori, Janakkala; pauliina.polvinen@janakkala.fi; puh. 050 367 9612
  • Mari Mäkelä, palveluesimies, Hattula; mari.makela@hattula.fi; puh. 050 360 8851

TEM:n työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.

Lähteet: TEM:n kvartaaleittain toistuva valtakunnallinen selvitys työllisyyden kuntakokeilun asiakastyytyväisyydestä. Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä kaikille kuntakokeilujen asiakkaille. Tämä mittaus on toteutettu heinäkuun alussa touko-kesäkuussa kuntakokeilun asiakkaina olleille Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaista kyselyyn vastasi 297 henkilöä. Asiakastyytyväisyystrendissä vastauksia verrataan vastaavaan ajanjaksoon 2021. Lisäksi tiedotteessa on lähteenä Ohjaamon saama oma asiakaspalaute.