Näkymät alkaneen vuoden työllisyysmarkkinoille

Viime syksyn pahimmat pelot näyttävät pienentyneen alkavan vuoden talouden suhteen: elinkeino-elämän luottamus oli tammikuussa joulukuun lukemissa, kuluttajien luottamus hieman joulukuuta myönteisempi. Päätoimialoista nousua nähtiin teollisuudessa ja vähittäiskaupassa, palveluissa ja rakentamisessa luottamus jatkoi laskuaan.

Tässä tilanteessa Hämeenlinnan seudulla jatkuu nopeiden, laadukkaiden ja käytännöllisten työllisyyspalveluiden toteuttaminen työnhakijoiden tarpeisiin ja edistämään työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaamista.

Työllisyyden kuntakokeilussa kertynyt kokemus ja tehdyn asiakastyön myönteiset tulokset luovat vahvaa pohjaa

Maaliskuussa 2021 alkaneen työllisyyden kuntakokeilun aikana on lakimuutosten käyttöönoton lisäksi toteutettu useita organisaation sisäisestä innovatiivisuudesta ponnistaneita toiminnan ja toimintatapojen uudistuksia. Hämeenlinnan seudulla on keskitytty sekä myönteiseen asiakaspalveluun että ketterien työllisyyspalveluiden kehittämiseen ja uusien palveluyhteistyökumppaneiden löytämiseen. Kokonaisuutena työnhakijoiden aktivointiaste olikin vuoden lopussa korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste vuoden 2022 päätteeksi oli Hämeenlinnan seudulla 10,1, kun se kuntakokeilun alkaessa oli 13%. Tätäkin myönteisempi kehitys on toteutunut nuorten työttömyysasteessa: kuntakokeilu aloitettiin 17,4%:n tasolta ja viime vuosi päättyi nuorten osalta 12,6%:n työttömyysasteeseen. Kunnianhimoisena tavoitteena on saada nuorisotyöttömyys nollaan vuonna 2025.

Pitkäaikaistyöttömien määrä vähentynyt

Hämeenlinnan seudulla pitkäaikaistyöttömien määrässä on ollut laskeva trendi jo kokonaisen vuoden ajan. Joulukuun 2022 lopussa pitkäaikaistyöttömien määrä oli 21 prosenttia alempi kuin vuotta aikaisemmin.  Tällä on merkittäviä vaikutuksia työnhaussa onnistuneiden ihmisten elämään ja samalla myös kuntatalouksiin kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrällisenä laskuna. Hattulassa viime joulukuussa kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen euromäärä oli 31%, Janakkalassa 21% ja Hämeenlinnassa 19% alempi kuin vuotta aiemmin joulukuussa.

Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut selvästi ja yritykset ja kuntasektori ovat kasvaneet työllistäjinä tasavahvasti, myös erilaiset yhteisöt ovat merkittäviä toimijoita tässä. Palkkatukea saaneiden yritysten määrä Hämeenlinnan seudulla oli vuonna 2022 puolitoistakertaa suurempi kuin vuonna 2021. Myös starttiraha on yksi tärkeä työllistymisen tukimuoto ja vuonna 2022 sitä maksettiin lähes neljäkertaa useammalle työnhakijalle kuin vuonna 2021.

Lisätietoja:

Mira Sillanpää, Kokeilutoimiston johtaja, Hämeenlinna; mira.sillanpaa@hameenlinna.fi; puh. 050 5694638

Pauliina Polvinen, Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden päällikkö, Janakkala; pauliina.polvinen@janakkala.fi;  puh. 050 367 9612

Mari Mäkelä, Palveluesimies, Hattula; mari.makela@hattula.fi; puh. 050 360 8851

TEM:n työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja päättyvät 31.12.2024. Kuntakokeiluissa osa TE-toimiston asiakkaista ja osa TE-palveluista on siirretty kokeiluun osallistuvien 118 kunnan vastuulle. Kuntakokeiluilla tavoitellaan työnhakijoille entistä parempaa palvelua työllisyyden edistämiseksi sekä vahvempaa vaikuttavuutta sovittamalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluja. Hämeen ELY-keskuksen alueella on kaksi työllisyyden kuntakokeilualuetta: Hämeenlinna ja Lahti. Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.

Lähteet