Nuoria ja miehiä kaivataan lisää kaupungin hyvinvointikyselyn vastaajiksi

Hämeenlinnan kaupunki kutsui 4300 Hämeenlinnan asukasta vastaamaan hyvinvointikyselyyn. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla edustamaan eri asuinalueita ja ikäryhmiä. Varsinkin nuorten vastauksia toivotaan aiempia vuosia enemmän. Kutsuja on lähetetty painotetusti miehille ja alle 25-vuotiaille, jotta saataisiin riittävästi tilastoa erityisesti miesten ja nuorten hyvinvoinnista.

”Aiempien vuosien tapaan näyttää siltä, että haastavinta on saada vastauksia miehiltä ja erityisesti nuorilta miehiltä. Eikö hyvinvointi sitten ole heille kiinnostava teema?” pohtii Hämeenlinnan kaupungin erityissuunnittelija Ismo Hannula.

Tähän mennessä vastauksia on kirjattu noin 800. Tavoitteena on yltää vähintään yhtä aktiiviseen vastausmäärään kuin vuonna 2022, jolloin vastaajia oli 1193. Vastusaikaa on 15.11. saakka ja kaikki mukaan kutsutut ovat saaneet tai saavat vielä postitse muistutuskirjeen. Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta arvontaa varten voi jättää halutessaan yhteystietonsa. Vastaajien kesken arvotaan mm. lippuja HPK:n peliin, Hämeenlinnan Teatteriin ja BioRexiin.

Kyselyn tavoitteena on saada seurantatietoa siitä, miten kaupunkilaisten hyvinvoinnin tila kehittyy ja mikä edistää heidän hyvinvointiaan. Kysely on toteutettu aiemmin vuosina 2020, 2021 ja 2022, joten kyselyn tuloksista saadaan hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Tiivistelmä vuoden 2022 hyvinvointikyselyn tuloksista löytyy osoitteesta www.hameenlinna.fi/tilastot.

Lisätiedot:

hyvinvointipäällikkö Jari Pekuri 
p. 050 570 6721, jari.pekuri@hameenlinna.fi 

erityissuunnittelija Ismo Hannula 
p. 050 309 4816, ismo.hannula@hameenlinna.fi