Nuorten kesätyösetelit

Hei työnantaja! Tiesitkö, että Hämeenlinnan kaupunki on käytössä kesätyöseteli 1998-2007 vuonna syntyneille nuorille?

Kesätyösetelillä voit palkata nuoren vähintään kolmeksi viikoksi töihin. Sinun tulee maksaa hänelle vähintään 500 euron nettopalkkaa, kaupungilta saat 250 euron tuen. Työnantajana (yhtä Y-tunnusta kohden) voit käyttää enintään neljä työseteliä eli voit palkata kesän ajalle korkeintaan neljä nuorta kesätyösetelillä.

Kesätyöseteleiden suosiosta kertoo, että on ne jaettu vuosittain loppuun. Työnantajana mahdollistat nuorten työllistymistä ja nuori saa kokemusta työelämästä sekä omatoimisuudesta, koska nuori hakee itse kesätyösetelin ja työpaikan.

Työnantajat tyytyväisiä kesätyöseteliin

Vuonna 2021 kesätyöseteliprosessia helpotettiin työnantajapuolella siirtymällä sähköiseen maksatukseen. Työnantajista 96 prosenttia koki tämän helpoksi.

Kesätyöseteliprosessin kehittämisen tueksi tehtiin myös yrittäjille suunnattu asiakaskysely. Alla muutamia yrittäjiltä saatuja palautteita.

”Jatkakaa samalla tavalla, Nuoret saa tällä tavoin hyvää työkokemusta, ja työnantajalle ei ole niin iso kynnys ottaa nuoria töihin, kun palkkakustannuksissa saa avustusta.”

”Seteli on hyvä kannuste nuoren työllistämiseen, tästä tulee myös nuorelle vastuuta, kun täytyy itse hakea seteliä, jotta saa työtä.”

”Seteli on hyvä, sillä saa juuri katettua lakisääteiset työvaatteet ja henkilökohtaiset suojavarusteet.”

”Erittäin hieno tapa työllistää nuoria.”

”Erittäin hyvä signaali, että kaupunki haluaa aktivoida nuoriamme.”

”Kesätyöseteli on yhdistyksille ja pienille yrityksille merkittävä tuki nuorten palkkaamiseen. Kiitos sen mahdollistamisesta ja konseptin kehittämisestä edelleen. Lomakkeen kautta maksatus oli hyvä konkreettinen parannus aiempien vuosien käytäntöön.”

Vuoden 2022 kesätyösetelit lanseerataan Tekijä-tapahtumassa 8.2.2022, jolloin kesätyöseteleiden jako alkaa.