Nuorten walk in-terapia alkaa Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta aloittavat 25.4. matalan kynnyksen terapian 16-30-vuotiaille. Walk in-terapia on joka maanantai klo 16-20 Ohjaamon tiloissa, Hämeenlinnassa. Walk in-terapia tarjoaa apua mielen hyvinvoinnin tueksi ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmillä.

Palvelu on ilmaista ja anonyymiä. Keskustelemaan voi halutessaan tulla useamman kerran.

Terapiaan nopeasti ja aikaa varaamatta

Walk in-terapia ei ole mielen sairauden hoitoa, mutta siitä voi olla apua pärjäämiseen esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori odottaa pääsyä psykoterapiaan.

”Walk in-terapiassa he saavat heitä aidosti kuuntelevan, ammattitaitoisen aikuisen tuekseen, mahdollisuuden matalalla kynnyksellä purkaa hankalaa tilannettaan ja peilata sitä ulkopuolisen ajatuksiin sekä mahdollisesti myös opastusta tahoista, jotka voivat auttaa heitä jatkossa”, kertoo perheneuvoja Päivi Kangas.

Keskustelussa haetaan ratkaisuja ja tunnistetaan nuoren vahvuuksia. Ratkaisukeskeisen lyhytterapian tavat painottavat vahvuuksien tunnistamista, ratkaisujen rakentamista menneisyyden pohtimisen sijaan, tulevaisuuden toivotun tilanteen kuvaamista sekä tavoitteiden ja keinojen pohtimista. Kuka tahansa nuori on tervetullut keskustelemaan luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa.

Vapaaehtoiset ammattilaiset haluavat auttaa

Petri Sirén on nuoriso-ohjaaja ja ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lyhytterapeutti. ”Tuntui heti hyvin luontevalta lähteä vapaaehtoiseksi. Tapaan työssäni nuoria pulmallisissa tilanteissa ja koen, että kaikki apu on tarpeen, kun virallisen tahon resurssit eivät riitä. On paljon nuoria joilla ei ole voimavaroja, tietoa eikä tukijoukkoja, jotka auttaisivat haasteellisissa tilanteissa”, Sirén sanoo.

”On tärkeää, että olemme yhdessä tukemassa apua tarvitsevia. Hienoa, että tällainen mahdollisuus on nyt luotu. Ketään ei saa jättää yksin”, Sirén korostaa. ”Maailmassa on tällä hetkellä paljon uhkia ja pelkoakin aiheuttavia tekijöitä. On hyvä, että on paikka, joka tarjoaa vaihtoehdon virallisen toiminnan rinnalle.”

”Työni kautta tiedän, että tämän kaltaiselle työlle on tarvetta.”

Perheneuvoja Päivi Kangas painottaa, että nuori voi vain tulla paikalle. Aikaa ei tarvitse varata eikä henkilötietoja kerätä lainkaan. Nuori voi tulla paikalle vain kerran tai käydä useammin. Toiset kokevat saavansa riittävän hyödyn jo yhdestä tapaamisesta, toiset haluavat tulla uudestaan. Valinta on täysin nuoren.

”Ohjaamo Stagen väki on innoissaan lähdössä mukaan seurakunnan järjestämän Walk in-terapian mahdollistamiseen hämeenlinnalaisille nuorille ja nuorille aikuisille”, kertoo yksilövalmentaja Anu Mattila.

 ”Koemme nuorille tarjottavan keskustelumahdollisuuden ammattilaisten kanssa erittäin tarpeelliseksi. Toivottavasti nuoret aikuiset löytävät Ohjaamolle ja osaavat hyödyntää myös tämän kaltaisen avun ja tuen.”

Ohjaamon ovet ovat avoinna aina maanantaisin klo 16–20 walk in-terapian lisäksi myös avoimen olemisen tilana nuorille aikuisille.

Lisätietoja

Hanna-Leena Kevätsalo-Vuorio, johtava kappalainen, puh. 040 8049316, hanna-leena.kevatsalo-vuorio@evl.fi

Vapaaehtoinen:
Petri Sirén
puh. 0400 762903