Nyt vietetään saamen kielten viikkoa

Tällä viikolla on saamen kielten viikko. Viikkoa vietetään Suomen lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Kaikissa näissä Pohjoismaissa asuu saamelaisia. Osallistu viikkoon.

Saamelaiset puhuvat saamen kieltä. On olemassa yhdeksän erilaista saamen kieltä. Suomessa puhutaan kolmea saamen kieltä. Suomessa puhutaan inarinsaamea, koltansaamea ja pohjoissaamea.

Saamen kielet ovat Euroopan alkuperäiskieliä. Saamen kieliä puhutaan neljän valtion alueella: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.

Saamenkielisiä ihmisiä on enää vähän. Noin 2 000 ihmistä puhuu saamea virallisesti äidinkielenään. Saamelaisia on 60 000–100 000. Suomessa asuu 10 000 saamelaista.

Saamen kielillä on ollut Suomessa virallinen asema saamelaisten kotiseutualueella eli Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa sekä Sodankylän pohjoisosassa. Tämä merkitsee sitä, että saamelaisilla on oikeus asioida äidinkielellään virastoissa ja sairaalassa.

Saamen kielten viikolla halutaan tuoda esiin saamen kieliä ja saamelaisia kulttuureita.

Kuva: Saamen lippu. Saamen lippu otettiin käyttöön vuonna 1986, mutta viralliseksi lipuksi se hyväksyttiin vasta 15. elokuuta 1992. Saamelaiset käyttävät lippua Saamenmaalla eli Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa ja pienessä osassa Luoteis-Venäjää. Lipun on suunnitellut Astrid Båhl.
Kuva: Selkosanomat

Teksti: Petri Kiuttu / Selkosanomat
Lähteet: Kotus, Yle

Giellavahkku / Ǩiõllneäʹttel / Kielâokko /  Kieliviikko