Oikeus Oppia -hanke käynnistyi Kanta-Hämeessä– tavoitteena tasa-arvoinen oppiminen

Oikeus Oppia -hankkeen avulla pyritään kehittämään uusia, innovatiivisia esi- ja perusopetuksen oppimisen sekä koulunkäynnin tuen toimintatapoja. Kanta-Hämeen hankkeessa mukana on yhteensä seitsemän kaupunkia ja kuntaa.

Vuoden kestävässä hankkeessa erityisenä tavoitteena on kehittää innovatiivisia ja moniammatillisia toimintatapoja tasa-arvoisen oppimisen turvaamiseksi, eriarvoistumisen pysäyttämiseksi sekä ennaltaehkäisevien palveluiden edistämiseksi. Hämeenlinna koordinoi hanketta, joka on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotista Oikeus oppia -ohjelmaa.

Hankekokonaisuudesta vastaava Hämeenlinnan kasvatus- ja opetuspäällikkö Minna Lumme uskoo, että kutsumalla luokan- ja aineenopettajat, lapset ja nuoret sekä vanhemmat kehittämään toimintatapoja yhdessä, voidaan löytää uudenlaisia näkökulmia niiden kehittämiseen.

– Yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät kykyä tukea lasten ja nuorten oppimista sekä hyvinvointia arkisilla ja yksinkertaisilla tavoilla. Päämääränä on, että jokainen lapsi, nuori ja vanhempi saisi tuntea olevansa arvokas ja löytäisi omat vahvuutensa pulmista huolimatta. Tavoitteena on myös se, että kukaan työntekijä ei kokisi jäävänsä yksin yrittäessään auttaa lasta tai nuorta hänen vaikeuksissaan, Minna Lumme sanoo.

Taustalla tarve vahvistaa seudullista kehittämistä

Kanta-Hämeen seutu muodostuu eri kokoisista kunnista, joilla on vaihtelevat edellytykset oppimisen tuen eri muotojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Hankkeen aikana vahvistetaan seudullista näkemystä oppimisen tuen järjestämisen tavoista sekä aloitetaan osallistavan toimintakulttuurin rakentaminen hankekunnissa sekä -kaupungeissa; Hämeenlinnassa, Forssassa, Janakkalassa, Hattulassa, Hausjärvellä, Lopella sekä Riihimäellä.

Oikeus Oppia -kehittämisohjelma on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa 2020–2022. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus oppia -kehittämisohjelma turvaa tasa-arvoisen oppimisen esi- ja peruskoulussa.