Omaiset voivat tavata Hämeenlinnan kaupungin hoivakodeissa asuvia läheisiään ulkovierailun merkeissä

Ulkotapaamiset ikäihmisten hoivakotien asukkaiden ja omaisten välillä sallitaan.

Kohtaamiset järjestetään turvallisuudesta huolehtien. Lähikontaktit eivät ole sallittuja. Asukkaan ja vierailijan tulee kyetä pitämään yllä kahden metrin suojaetäisyyttä toisistaan koko vierailun ajan. Tapaamisaika on rajoitettu enimmillään 15 minuuttiin. Vierailijoiden lukumäärä rajoitetaan 1-2 henkilöön.

Asukkaan ja vierailijan tulee olla terveitä eli heillä ei saa olla mitään infektioon viittaavaa oiretta. Vierailijan tulee käyttää itse hankkimaansa suu-nenäsuojainta koko vierailun ajan (monikäyttöinen tai kertakäyttöinen).

Ulkovierailussa on mukana hoitaja, joka huolehtii ohjeistusten noudattamisesta vierailun ajan. Tämän vuoksi vierailut tulee sopia etukäteen niin, että ne voidaan turvallisesti ja ohjattuna toteuttaa.