Omaolo-palvelun sisältö kasvoi ja monipuolistui: viisi uutta oirearviota

Uusi sähköinen sote-palvelu

Uusi sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelu Omaolo lanseerattiin asukkaiden ja ammattilaisten käyttöön helmikuun 2019 alussa kolmella terveydenhuollon oirearviolla ja kolmella sosiaalihuollon palveluarviolla.

11.4.2019 Omaolon sisällöt laajenivat viidellä terveydenhuollon oirearvioilla: Korvan kipu tai lukkoisuus, Kurkkukipu tai nieluoire, Yskä, Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma sekä Polven oire tai vamma.

Omaolo tavoittaa tällä hetkellä n. 2,5 milj. asukasta ja se on käytössä monissa kunnissa ympäri Suomena.

Oirearviot

Omaolon oirearviot perustuvat Kustannus Oy Duodecimin lääketieteelliseen tietokantaan eli viimeisimpään tutkittuun tietoon ja käypä hoito -suosituksiin. Käyttäjä saa Omaolon kautta juuri omaan tilanteeseensa sopivan ohjauksen. Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen ohjaukseen päivystykseen, suoraan sähköiseen yhteydenottoon tai ajanvaraukseen ammattilaiselle tai kotona toteutettaviin itsehoito-ohjeisiin riippuen aina käyttäjän yksilöllisistä vastauksista. 

Palveluarviot

Palveluarvioiden avulla käyttäjä voi arvioida millaista tukea tai apua hänen tai hänen läheisensä elämäntilanteeseen olisi tarjolla. Arviot pohjautuvat lainsäädäntöön ja yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Tiedot voi tallentaa itselleen Omaoloon. Palvelu suosittelee laajasti myös kolmannen sektorin palveluita, joista voisi olla hyötyä ja apua henkilön elämäntilanteessa. 

Omaolo

Omaolo-palvelun tavoitteena on tarjota suora, 24/7 käytettävissä oleva, väylä oman tilanteen arviointiin sekä tarvittaessa suoraan sähköiseen yhteydenottoon ja kommunikointiin oman alueen terveyden- ja sosiaalihuollon kanssa. Yhtä lailla tärkeää on edistää hoidon- ja palvelun tarpeen arvioinnin tasalaatuisuutta asuinpaikasta ja olosuhteista riippumatta. Omaolo-palvelulla ei ole tarkoitus korvata jo olemassa olevia palvelukanavia vaan tuoda niiden rinnalle uusi sähköinen tapa asioida ajasta ja paikasta riippumatta. 

Omaolon sisällöt laajenevat vuoden 2019 aikana. Palveluun tuodaan lisää oirearviota, kokonaisvaltainen hyvinvointitarkastus ja hyvinvointivalmennuksia sekä neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon määräaikaistarkastusten esitietolomakkeita.

Tule tutustumaan Omaolo-palveluun

Hämeenlinnan kaupungin työntekijät esittelevät Omaolo-palvelua 17.4.2019 klo 10 – 14 kauppakeskus Goodmanin 1. kerroksessa.

Lisätietoja: 

Projektipäällikkö Ilona Rönkkö
ilona.ronkko@hameenlinna.fi

Muutossuunnittelija Taina Kärki
taina.karki@hameenlinna.fi

Omaolo.fi