Omaolon tuotantopäivitys toi mukanaan uusia hyvinvointivalmennuksia ja -tarkastuksen

Omaoloon on tehty 27.10.2020 tuotantopäivitys, jonka myötä palveluun lisättiin uusi hyvinvointitarkastus, viisi uutta hyvinvointivalmennusta ja kohonneen verenpaineen seuranta. Omaolossa toteutettiin myös yleisiä käytettävyysparannuksia.

Uutena hyvinvointitarkastus

Uusin Omaolon tuotantopäivitys tuo palveluun hyvinvointitarkastuksen. Hyvinvointitarkastus tuottaa asukkaan nykytilanteesta ja terveydestä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä riskeistä analyysin. Se tarjoaa ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi ja ohjaa tarvittaessa avun luo.

Tarkastus yhdistelee sosiaali- ja terveyshuollon asiantuntemusta. Asukas saa hyvinvointitarkastuksen käyttöönsä tilanteessa, jossa käytöstä on sovittu ammattilaisen kanssa ja ammattilainen on luonut suunnitelman Omaoloon asukasta varten.

Viisi uutta hyvinvointivalmennusta Omaolossa

Uuden tuotantopäivityksen myötä Omaolossa on viisi uutta hyvinvointivalmennusta – yhteensä valmennuksia palvelussa on nyt kymmenen. Omaolon hyvinvointivalmennukset kannustavat hyvinvointia kohentaviin elin- ja elämäntapamuutoksiin. Valmennukset ohjaavat ja seuraavat asukkaan edistymistä suoritettujen tehtävien avulla.

Asukas voi aloittaa Omaolon hyvinvointivalmennuksen itsenäisesti tai ammattilaisen suosittelemana. Valmennuksia voidaan suositella asukkaalle osana hyvinvointitarkastuksia ja Terveystarkistusta. Terveystarkastus on Kustannus Oy Duodecimin kehittämä ja arvioi elintapoja ja henkistä hyvinvointia sekä antaa kattavan raportin terveydentilasta. Hyvinvointitarkastuksen kautta aloitettujen valmennusten edistymistä myös ammattilainen voi seurata.

Omaolo.fi:ssä tarjolla olevat valmennukset ovat: Liikuntaohjelma terveysliikkujille, Painonhallinta, Terveyttä edistävä ravinto -valmennus, Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma ja Univalmennus. Uusina valmennuksina on julkaistu Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -harjoitusohjelma, Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma, Alkoholin käytön vähentäminen, Arjen harmituksen vähentäminen ja Lapsiperheiden valmennusohjelma.

Kohonneen verenpaineen seuranta

Omaoloon on lisätty kohonneen verenpaineen seuranta ensimmäisenä pitkäaikaisseurantaan tarkoitettuna sisältönä. Asukas saa seurannan käyttöönsä tilanteessa, jossa käytöstä on sovittu ammattilaisen kanssa ja ammattilainen on luonut suunnitelman Omaoloon asukasta varten.

Lisätietoja

Ilona Rönkkö
ilona.ronkko@hameenlinna.fi
Omaolo-vastaava
Hämeenlinnan kaupunki, terveyspalvelut

Tutustu ja lue lisää: Omaolo.fi

Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Omaolo tavoittaa jo lähes 4 miljoonaa Suomen asukasta. Alueet, joissa Omaolo on käytössä.

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien sekä DigiFinland Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. Omaolo-palvelun sovelluskehittäjä- ja analytiikkakumppanina toimivat Solita Oy ja Mediconsult Oy. Kustannus Oy Duodecim vastaa Omaolosta löytyvien oirearvioiden, valmennusten sekä Terveystarkastuksen kehittämisestä.