Open Bioecomy Week -tapahtuma kestävän ja älykkään tulevaisuuden asialla

Bio- ja kiertotaloutta sekä digiteknologiaa yhdistävä Open Bioeconomy Week -tapahtuma järjestetään Hämeenlinnassa 25.-27.5.2021. Tapahtuma kokoaa yhteen paikallisia, kotimaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita keskustelemaan aiheesta.

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2020 verkkokonferenssina ja nyt toukokuussa uudelleen koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Open Bioeconomy Weekin tavoitteena on vakiinnuttaa paikkansa vuosittain järjestettävänä laatutapahtumana.

Kaupungin ekosysteemityö vahvasti mukana projektissa

Tapahtuman tavoitteet istuvat erinomaisesti kaupungin strategisiin tavoitteisiin hiilineutraaliudesta sekä digitalisaation ja avoimuuden lisäämisestä.

Open Bioeconomy Week vahvistaa Hämeenlinnan imagoa kestävän tulevaisuuden kaupunkina sekä luo uudenlaisia verkostoitumis-, tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Konsepti on herättänyt laajalti kiinnostusta, ja se on vahvistunut viime vuoteen verrattuna paikallisilla yrityksillä ja heidän valmistelemallaan kiertotalousseminaarilla osana tapahtumakokonaisuutta.

On erinomaista, että paikalliset yritykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan toteuttamaan tällaista tapahtumakokonaisuutta Hämeenlinnaan – yhteisöllisyys ja paikallisten toimijoiden aktiivisuus tukevat kaupungin elinvoimaisuutta.

Open Bioecomy Weekin verkkosivut
Hämeenlinnan ekosysteemityö – biotalous