Opetuksen järjestäminen turvallisesti keväällä 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat antaneet päivitetyn ohjeistuksen koronan osalta 1.3.2022.

Perusopetuksessa jatkuu kasvomaskien käyttö yli 12-vuotiaiden (6.-9. vuosiluokat) osalta toistaiseksi ja ne ovat käytössä myös henkilöstöllä. Kasvomaskisuositus päättyi helmikuun lopussa 4.-5.vuosiluokan oppilailla terveysviranomaisten suositukseen perustuen.

OKM:n ja THL:n ohjeen mukaan koulujen yhteistilaisuuksia on mahdollista järjestää. Yhteistilaisuudet rinnastetaan yleisötilaisuuksiin, ja niitä on mahdollista Hämeenlinnassa järjestää huomioiden väljyys- ja hygieniatekijät. OKM:n ja THL:n ohjeen mukaan koulun alueella voi oleskella myös muita kuin oppilaita ja henkilökuntaa hygieniaohjeita noudattaen.

OKM:n ja THL:n ohjeen mukaan henkilökunnan kokoontumisia voidaan järjestää ja työntekijät voivat siirtyä koulujen välillä. Hämeenlinnan kaupungin sisäisen etätyösuosituksen mukaan kaupungin järjestämät ja kaupungin sisäiset kokoukset tulee kuitenkin järjestää etäyhteyksin ainakin 18.3.2022 asti.

Tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihygieniasta sekä turvaväleistä ja kouluun ei tulla oireisena. Annettuja ohjeita on noudatettava myös muiden turvallisuuden takaamiseksi.

Lisätiedot:

Vs. opetustoimenjohtaja Minna Lumme, minna.lumme@hameenlinna.fi, p. 040 511 5843