Oppimisen tueksi ohjeet

Infopaketti etäopetukseen

Koulujen etäopetus on poikkeustilanteessa lähtenyt hienosti käyntiin. Siitä kiitos myös kodeille ja huoltajille. Oppimisen tueksi on laadittu ohjeet, jotta oppilaat pystyvät huoltajien tukemana poikkeusjärjestelyiden aikana opiskelemaan sujuvasti ja täysipainoisesti annettujen tavoitteiden mukaisesti. Infopaketti oppilaiden huoltajille löytyy osoitteesta https://bit.ly/airohml

Wilman toimintahäiriö korjattu

Wilmassa ollut toimintahäiriö koskien luettuja viestiä on korjattu. Viestit, jotka ovat jääneet Wilmassa lukemattomiksi vaikka ne olisi luettu, eivät näy automaattisesti korjauspäivityksen myötä luettuina. Kun käyttäjä seuraavan kerran avaa viestin, näkyy se tämän jälkeen luettuna.

Oppilaan sairastumisesta ilmoittaminen

Etäopetuksen tai lähiopetuksen aikana koululaisen sairastumisesta tai poissaolosta on ilmoitettava Wilman kautta normaalisti. Sairaan lapsen ei tarvitse osallistua etäopetukseen. Oppilas tulee kuitenkin ilmoittaa poissaolevaksi.

Lisätiedot:

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus
sihy.palveluohjaus@hameenlinna.fi