Ormajärven Sankolan uimarannan uimakielto päättyy

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on selvittänyt vesinäytteiden avulla Ormajärven Sankolan uimarannan veden laatua. Tämän viikon maanantaina ja keskiviikkona otettujen vesinäytteiden mukaan Sankolan uimarannan uimavedessä ulosteperäiset bakteerit alittavat uimavedelle asetetut toimenpiderajat. Uimarannan uimavesi on uimakelpoista.

Näytteiden ja selvittelyn perusteella ei selvinnyt syy, miksi Sankolan uimavedestä mitattiin 22.6. korkea Escherichia coli-bakteeripitoisuus. Saastumisen syytä selvitellään Hämeenlinnan kaupungin ympäristön- ja terveydensuojelussa, mutta hetkellisen saastumisen syyn selvittäminen voi vaatia aikaa ja olla haasteellista.

Hämeenlinnan viranomaispalvelut tehostaa Sankolan uimaveden valvontaa ja ottaa ylimääräisen uimavesinäytteen ensi viikolla. Seuraava näyte on näytteenottosuunnitelman mukaisesti viikolla 28. Näytetulosten perusteella arvioidaan tilanne ja tarvittaessa näytteenottoa tehostetaan uudelleen sekä ryhdytään muihin tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin.

Viranomaispalvelut ei enää tiedota erikseen Sankolan uimavesituloksista, mikäli näytetulokset alittavat toimenpiderajat. Tuloksia voi seurata Hämeenlinnan kaupungin verkkosivuilta www.hameenlinna.fi/uimavesi.

Lisätietoja:
Terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi