Ormajärven Sankolan uimarannan vesi puhdasta 27.6. otetun näytteen perusteella, mutta uimakielto jatkuu edelleen

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut on selvittänyt vesinäytteiden avulla Ormajärven Sankolan uimarannan veden laatua. Tämän viikon maanantaina 27.6. otetun vesinäytteen mukaan Sankolan rannan uimavedessä ulosteperäiset bakteerit alittavat uimavedelle asetetut toimenpiderajat. Näytteitä otettiin 27.6. myös uimarannan molemmin puolin ja Untulan uimarannan vedestä. Kaikissa 27.6. otetuissa näytteissä ulosteperäisten bakteerien määrät alittivat selvästi uimavedelle asetetut toimenpiderajat.

Sankolan uimarannan näytteiden lisäksi otettujen näytteiden avulla oli tarkoitus selvittää, mistä Sankolan uimarannalta 22.6. mitatut korkeat Escherichia coli-bakteeripitoisuudet ovat peräisin. Näytteiden perusteella ei selvinnyt syy, miksi Sankolan uimavedestä mitattiin 22.6. korkea E. coli-bakteeripitoisuus.

Hämeenlinnan viranomaispalvelut ottaa Sankolan uimarannalta näytteen tänään 29.6. uimaveden laadun varmistamiseksi. Viranomaispalvelut katsoo, että uimakiellon poistamiseen Sankolan uimarannalta tarvitaan kaksi puhdasta uimavesinäytettä. Muualta Ormajärveltä ei oteta näytteitä, koska ei ole syytä epäillä uimaveden toimenpiderajojen ylityksiä.

Viranomaispalvelut tiedottaa tänään otettujen näytteiden tuloksista ja jatkotoimenpiteistä 1.7.2022.

Lisätiedot:
terveystarkastaja Päivi Lindén, puh. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi