Osallistuvan budjetoinnin äänestys avoinna 23.5.-12.6.

Hämeenlinnan kaupunki päätti kokeilla osallistuvaa budjetointia vuoden 2022 aikana. Talousarviossa tähän tarkoitukseen osoitettiin 30.000 euroa.

Kaupunkilaisilta pyydettiin maaliskuussa ehdotuksia osallistuvan budjetoinnin kohteiksi. Niitä saatiin yhteensä 41 kappaletta, joista 20 täytti asetetut kriteerit. Nämä ehdotukset on nyt valmisteltu äänestystä varten ja niiden toteuttamiselle on myös laskettu kustannusarvio.

Sähköinen äänestys on auki 23.5.-12.6. Sähköinen äänestys edellyttää tunnistautumista. Äänestykseen on mahdollista osallistua myös kaupungin palvelupisteissä.

Osallistuvan budjetoinnin äänestyskohteet

Osallistuvan budjetoinnin äänestyskohteet kustannusarvioineen on esitelty alla. Äänestyskohteiden esittelyn jälkeen on listattuna ne ehdotukset, jotka eivät olleet kriteerien mukaisia sekä perustelut äänestyksen ulkopuolelle jättämiselle.

Kahtoilammen uimarannan parantaminen, mm. rannan siistiminen, pukukopin uusiminen, istuskelupaikka.

Kustannusarvio: 15.000 €

Ilves-reitin kunnostaminen ja parantaminen Hämeenlinnan alueella, toimenpiteinä mm. reitin merkitsemisen parantaminen, rakenteiden kunnostaminen, kasvillisuuden raivaus ym.

Kustannusarvio: 30.000 €

Kaunis suihkulähde Vanajaveteen Vanajaveden sairaalan puoleiselle alueelle sillan läheisyyteen.

Kustannusarvio: 30.000 €

Kantolanniemeen korkeatasoinen 18-väyläinen frisbeegolfrata rantakaistaletta seuraillen.

Kustannusarvio: 30.000 €

Joko kokonaan uusi puisto tai osa vanhaa puistoa uusitaan monimuotoisemmaksi.

Kustannusarvio: 30.000 €

Kasvulaatikoiden lisääminen kaupunkiympäristöön ja työpaja-/kurssitoimintaa niiden yhteyteen.

Kustannusarvio: 13.000 €

Huonokuntoisten bussikatosten uusiminen.

Kustannusarvio: 30.000 € (3-4 kpl katoksen uusiminen)

Matinkulma-kotien aidan uusiminen kestäväksi ja paremmin huollettavaksi tai vaihtoehtoisesti muuttaminen pensasaidaksi. Pihan viihtyisyyden parantaminen.

Kustannusarvio: 30.000 €

Ulkoliikuntalaitteiden lisääminen Konnarin koulun ja pururadan ympäristöön.

Kustannusarvio: 30.000 €

Lammin frisbeegolfradan, pururadan ja niiden ympäristön kunnostaminen.

Kustannusarvio: 30.000 €

Koira-aitaus pienille koirille Paasikiventien ja Rauhankadun kulmaan.

Kustannusarvio: 30.000 €

Liikennevalojen rytmityksen tarkistaminen ja korjaavat toimenpiteet keskustassa ja pääväylillä.

Kustannusarvio: 30.000 €

Tarkastellaan ja kehitetään kaupungin nykyisiä viher- ja puistoalueita ja lisätään niiden viihtyisyyttä, niin ihmisille kuin muille lajeille. Toimenpiteinä lisätä alueille esimerkiksi lahopuuta tai niin kutsuttuja hyönteishotelleja, pölyttäjien suosimia kukkakasveja, puita, pensaita.

Kustannusarvio: 30.000 €

Kirkkopuistossa on kauniita isoja puita. Parin puun talvivalaistus toisi tunnelmaa, puu täyteen pieniä  lamppuja. Kävelykadun (vanhemman) penkit ja valaisinpylväät: historialliseen kaupunkiin sopivat, pois räikeät muovipenkit ja eriväriset penkit. Tilalle valurautaa ja puuta sekä saman tyylisiä pylväslamppuja. Torilta pois epäsiistit kontit ja asuntovaunut. Tilalle yhtenevää rakennelmaa, historialliseen kaupunkiin sopivaa. Linnan lähellä oleva panssarimuseo pois ja ranta-alue kaupunkilaisten virkistyskäyttöön: kahvila, käsityökortteli, sunnuntai kirppari/pikniktapahtumaa.

Kustannusarvio: 30.000 € (Summalla voidaan toteuttaa puiden valaistusta ja Reskan penkkien uusimista)

Kaupunki hankkii moottorikelkan ja latukoneen, jolla ylläpidetään talkoovoimin perinteistä hiihtolatua Katumajärven ympäri (noin 14 kilometriä) ja Linna Golfin alueella (noin 4 kilometriä).

Kustannusarvio: 15.000 €

Arboretum toteutetaan Iittalaan yhteisöllisenä hankkeena yhteistyössä paikallisten yhdistysten, asukkaiden, koulun ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Kustannusarvio: 30.000 €

Hämeensaaren skeittiparkkia kehitetään entistä toimivammaksi, turvallisemmaksi ja vetovoimaisemmaksi eri toimijoiden yhteistyöllä ja nuoria kaupunkilaisia osallistaen.

Kustannusarvio: 30.000 €

Rahalla avustetaan Hämeenlinnaan tulevia pakolaisia.

Kustannusarvio: 30.000 €

Luodaan yhteinen toimintamalli koko Hämeenlinnan alueelle nuorten ryhmäytymisen tukemiseen siirryttäessä 6. luokalta 7. luokalle. Tarkoitus luoda tasapuolinen konsepti, jota toteutettaisiin vuosittain kaikissa yläkouluissa. Esimerkiksi yksi koulupäivä käytettäisiin ryhmäytymiseen ja paikkana toimisi jokin muu kuin oma koulu.

Kustannusarvio: 30.000 €

Kaupunki varaa ja ostaa vuoroja palveluntarjoajilta ja jakaa niitä ilmaiseksi nettivarausjärjestelmän kautta.

Kustannusarvio: 30.000 €

Ehdotukset, jotka eivät täyttäneet arviointikriteerejä

Sisältö: Kaupunki ottaa hoitaakseen kaikki jalkakäytävät ja laskuttaa kunnossapidosta kiinteistöjä.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Asiasta on tehty erisisältöinen päätös vuoden 2022 alussa.

Sisältö: Myllymäen näköalapaikalle näkötorni, rinteen siistimien näkyvyyden parantamiseksi.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin.

Sisältö: Padelkenttä Hämeensaaren alueelle kevään/kesän 2022 aikana.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin.

Sisältö: Tuulosen kauppakeskuksen ympäristöön tai Pohjoisten siltaan jotain kaunista ja imagoa nostavaa.

Peruste: Idean toteuttaminen ei ole kaupungin toimivallassa, koska alue ja silta ei ole kaupungin omistuksessa.

Sisältö: Rakennetaan lisää koirapuistoja Hämeenlinnan eri kaupunginosiin.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana, tänä vuonna toteutetaan uusi koirapuisto Kaurialaan, uusia koirapuistoja ei ehditä suunnittelemaan ja toteuttamaan tämän vuoden aikana.

Sisältö: Uusi 18-väyläinen frisbeegolfrata.

Peruste: Uusia frisbeegolfratoja ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana suunnittelun vaatiman aikataulun vuoksi.

Sisältö: Ympäri vuoden käytössä oleva rantasauna jonkun kaupungin uimarannan yhteyteen. Saunassa olisi yleiset vuorot naisille/miehille sekä aikoja, jolloin saunan voisi varata 1-2 tunniksi omaan käyttöön.

Peruste: Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

Sisältö: Laituri Vanajanniemeen, jotta veneilijätkin pääsevät nauttimaan upeista nuotio paikoista ym. Vanajalla ei ole yhtään vierasvenelaituria, johon pääsisi kiinnittymään muuta kuin Lepaalla.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Vierasvenelaituri vaatii vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta, jonka saaminen kestää keskimäärin 9 kuukautta.

Sisältö: Kesäkahviloiden perustaminen puistoihin veden äärelle.

Peruste: Kesäkahvilarakennusten kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

Sisältö: Uusien harjoittelupaikkojen rakentaminen.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana suunnittelu- ja lupa-aikataulujen vuoksi.

Sisältö: Ulkokuntosali lähelle Asemanrantaa tai Linnanpuistoa.

Peruste: Laadukkaan ulkokuntosalin kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

Sisältö: Aulangon maastossa kulkee talvisin Aulangon Kymppi-latu. Reitti olisi mahtavaa saada myös kesäkäyttöön. Reitin suunnittelu ja merkitseminen maastoon myös maastopyöräily mahdollistaen.

Peruste: Idean toteuttaminen ei ole kaupungin toimivallassa, koska kaupunki ei omista kaikkia reitin maa-alueita.

Sisältö: Ensisijaisesti Pullerille iso tekojää varmistamaan ulkojäiden käytettävyys myös lämpimämpinä talvina.

Peruste: Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin.

Sisältö: Uusi edullinen ja hauska kokoperheen harrastus Siiriin. Alueella ei nykyisin ole kaupungin harrastepaikkoja kesäkaudelle. Harrastajia on kyllä. Pelaajat harjoittelevat kadulla.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana, Siirissä ei ole tiedossa frisbeegolfradalle soveltuvaa paikkaa.

Sisältö: Tyhjillään seisovassa Ahveniston hyppyrimäessä toteutetaan kesän 2022 aikana näkötornikokeilu. Kohteeseen tehdään määrärahojen puitteissa sellaiset vähimmäiskorjaukset, jotka mahdollistavat hyppyrimäen avaamiseen kokeiluluontoisesti avoimeen näkötornikäyttöön.

Peruste: Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

Sisältö: Frisbeegolf-puistorata Pullerin ja Seminaarinkoulu väliseen puistikkoon, rajoina Meijerikatu, Puhelinkatu, Käänteenaro ja Eino Leinon katu.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Alueelle toteutetaan vuoden 2022 aikana koirapuisto, frisbeegolfrata ei mahdu alueelle.

Sisältö: Kukkivien niittyjen perustaminen sopiviin kohteisiin kaupunkiympäristössä. Kaupunkilaisten ja alueiden asukkaiden osallistaminen mukaan.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana, kesäkukkien hankinta ja istutus on tehtävä kevätkaudella.

Sisältö: Teetetään valaistut, isot ja pysyvät Hämeenlinna kirjaimet (vrt. Hämpton), jotka sijoitetaan näkyvälle paikalle ohikulkijoiden nähtäville.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana suunnittelu- ja lupa-asioiden vuoksi.

Sisältö: Ahveniston hyppyrimäki kunnostaminen siten, että se pystytään avaamaan näköalapaikaksi.

Peruste: Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana.

Sisältö: Hämeenlinnan kaupungin vaikutusalueella, sekä osittain Hämeenlinnan kaupungin nykyisissä ja tulevissa ystävyyskaupungeissa. Ehdotus toteutetaan kehittämällä ehdottajan toimesta tarvittava infrastruktuuri sosiaalisen syrjäytymisen vastaiseen taisteluun Hämeenlinnan kaupungissa. Sekä automatisoitu järjestelmä osallistumismahdollisuuksien kehittämiseksi hyödyntämällä ja hallinnoimalla yhteisön olemassa olevia palveluita ja tukiverkostoja.

Peruste: Tavoitteen mukaista ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana. Idean toteutus ei ole kaupungin toimintaohjeiden mukainen.

Sisältö: Hämeenlinnan keskustaan perustetaan kaupunkiklubi eli tila, jossa tarjotaan vaihtuvasisältöistä, ohjelmallista teemakahvilatoimintaa ja pieniä tapahtumia toimijoiden vuorotellen toteuttamana.

Peruste: Kustannukset eivät mahdu osallistuvan budjetoinnin määrärahan budjettiin, ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana

Sisältö: Onkilaitureiden hankkiminen keskustan ja lähiympäristön järvien rannoille kaupungin maille.

Peruste: Ideaa ei ehditä toteuttamaan vuoden 2022 aikana suunnittelu- ja hankinta-aikataulujen vuoksi.