Osallisuuspilotti haettavana

Osallisuuspilotti on tarkoitettu mahdollistamaan yhteistyötä suomenkielisten ja suomen kieltä opettelevien tai sitä osaamattomien välillä. Pilottia voi hakea Hämeenlinnassa tapahtuvaan ryhmämuotoiseen toimintaan. Pilottia voivat hakea Suomen kansalaiset tai rekisteröidyt yhteisöt, jotka pystyvät käyttämään Suomi.fi-tunnistautumista.

Mihin osallisuuspilottia voi hakea?

Avustusta myönnetään yhdistyksille, järjestöille tai vähintään kahden yksityishenkilön muodostamalle ryhmälle. Avustus tulee käyttää Hämeenlinnassa asuvien osallisuuden edistämiseen. Sitä voi käyttää osallistumiskuluihin, hankintoihin tai palvelujen ostoon Hämeenlinnassa/Hämeenlinnaan. Avustusta ei saa käyttää edelleen avustuksiin tai esimerkiksi lähettää ulkomaille. Avustusta ei saa myöskään käyttää vain yhden henkilön tai perheen tukemiseen, alkoholitarjoiluun tai majoituskustannuksiin.

Hakemuksen valmisteluryhmässä on oltava mukana kohderyhmän edustaja, eli vähintään yksi ei-suomenkielinen osallistuu myös pilotin suunnitteluun. Yksi toimija voi saada haussa enintään yhden osallisuuspilotin.

Hakeminen ja raportointi tehdään sähköisesti e-lomakkeella.

Valintakriteerit Osallisuuspilotille ovat:

  • toiminta suunnataan Hämeenlinnassa asuville, joiden äidinkieli ei ole suomi
  • pilotti tarjoaa uutta osallisuutta, eli on sellaista toimintaa, mitä ei vielä Hämeenlinnassa toteuteta
  • tarjonta on kohderyhmää kiinnostavaa ja lisää ei-suomenkielisten osallistumismahdollisuuksia
  • toiminta toteutuu eri kulttuurien välisenä yhteistyönä tai luo toteutuessaan uusia monikulttuurisia yhteistyömahdollisuuksia
  • ehdotuksen toteuttaminen lisää ihmisten yhdenvertaisuutta ja arvostavaa vuorovaikutusta
  • toiminnan tulee kohdentua usealle osallistujalle tai mahdollistaa osallistumista ryhmämuotoiseen toimintaan
  • osallisuuspilottien valinnassa voidaan suosia niitä ryhmiä, joille on tarjolla vain vähän osallistumismahdollisuuksia Hämeenlinnassa
  • toiminnan laillisuus, toteuttamiskelpoisuus ja suunnitelman realistisuus.

Osallisuuspilottia voi hakea ajalla 1.6.2022–15.6.2022 ja pilotti on toteutettava ja raportoitava 15.9. mennessä. Avustusta voi saada maksimissaan 500 euroa ja se maksetaan hyväksytylle pilotille jälkikäteen, kun pilotti on onnistuneesti toteutettu ja raportoitu.

Osallisuuspilotti on kertaluontoinen kokeilu, joka rahoitetaan viiden kunnan yhteisestä Avoin kunta – Toiminnan strateginen uudistaminen asukas keskiössä -hankkeesta, missä yhtenä tavoitteena on kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.