Pääradan operointiselvityksellä polku junaliikenteen kehittämiselle yhteysvälillä Helsinki – Tampere – Nokia

Pääradan kapasiteetin ja liikenteen sujuvuuden kehittäminen ovat koko Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta erittäin keskeisiä kehittämiskohteita. Päärata on sekä henkilöliikkumisen että elinkeinoelämän kuljetusten kannalta vilkkaan liikkumisen areena. Päärataa vaivaavat tällä hetkellä kapasiteetin puute ja korjausvelka. Suomen kasvukäytävä -alueen kasvuennusteet ja ympäristötavoitteet huomioiden on tärkeä saada pääradan kehittämisen suunnittelutyö käyntiin, jotta voidaan hakea EU:n CEF-rahoitusta pääradan kehittämiseksi.

Päärata on päässyt osaksi eurooppalaista liikenteen ydinverkkoa, eli TEN-T ydinverkkokäytävää. Suomen kasvukäytävän näkökulmasta on ollut tärkeää, että AIKO-rahoituksella on voitu selvittää pääradan kapasiteetin nykytilaa ja mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Kasvukäytävällä pendelöi, eli asuu ja käy työssä eri paikkakunnalla 400 000 ihmistä. Helsinki-Tampere välillä tehdään 12 miljoonaa automatkaa vuodessa.
Tiedote kokonaisuudessaan Suomen kasvukäytävän verkkosivuilla