Pääsiäisviikko sujui rauhallisesti

Tilannekatsaus 6.-14.4.2020

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio toimi pääsiäisviikolla varautumissuunnitelmiensa mukaisesti valmiina reagoimaan mikäli neljättä viikkoa jatkuneessa poikkeustilassa olisi ilmennyt äkillistä tai haastavaa tilannetta. Taaksejääneiden viikkojen aikana organisaation poikkeusolojen toimintamallit ovat kutakuinkin vakiintuneet ja isoja muutoksia tai palvelujen sopeuttamisia ei ole viikolla täytynyt tehdä.

Kaupungin valmiusorganisaatio ja viranomaisyhteistyö toimii

Kaupungin valmiusorganisaatio toimi viikolla edelleen päivittäin ja tilanteen vakavuusluokka on valmiussuunnitelman kriteerien mukaan edelleen korkein mahdollinen.

Maakunnan kunnanjohtajat, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakunnan turvallisuusfoorumi ja AVI:n valmiustoimikunta ovat viikon kuluessa pitäneet sähköisin välinein tilannekuvakokouksia ja raportoineet maakunnan tilannekuvan kehittymisestä eri aloilla.

On selvää, että jo pitkään jatkunut poikkeustila, etätyö, etäopiskelu, fyysinen etäisyys ja muut rajoitukset alkavat henkisesti kuormittaa kuntalaisia, henkilöstöä ja päättäjiä, sidosryhmiä ja yrittäjiä.

Henkilöstötorilla vilkasta

Henkilöstötorin kautta oli kiirastorstaihin mennessä siirretty 83 henkilöä toisiin tehtäviin. Pääosin muihin tehtäviin siirryttiin varhaiskasvatuksesta ja ennalta ehkäisevistä palveluista. Vastaanottavat taho olivat ikäihmisten palvelut, Arjen apu ja terveyspalvelut.

Kouluruokapakettien jakelu alkoi, suojavarusteita hankitaan

Toimialoilla pääsiäisviikko oli suhteellisen rauhallinen, palvelujen poikkeusajan toiminta sujui jo vakiintuneita uomia pitkin eikä isoja uusia toimintamallien muutoksia tarvinnut käynnistää.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala aloitti keskiviikkona 8.4. kouluruokapakettien jakelun ja ensimmäisessä jakelussa oli mukana 1800 perhettä. Jakelu porrastettiin sekä maantieteellisesti että ajallisesti siten, että voitiin turvata paketteja hakemaan tulleiden perheiden turvavälit. Viestikanavana käytettiin kaupungin operaattorina käyttämän palveluntuottajan tekstiviestipalvelua.

Koulujen pihat on laputettu ja muistutettu yli 10 henkilön ryhmien kokoontumisrajoituksesta. Myös kotien toivon kiinnittävän tähän huomiota ja keskustelevan lasten ja nuorten kanssa tilanteesta. Se tulee ottaa vakavasti.

Aluehallintoviraston mukaan kunnilla ei ole velvollisuutta etäesiopetuksen järjestämiseen poikkeusaikana, mutta Hämeenlinnassa on tästä huolimatta haluttu tarjota esiopetusta tavalla tai toisella kaikille esiopetuksen lapsille. Näin on toimittu Hämeenlinnassa myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa esiopetuksen osalta.

Hämeenlinnan terveyspalveluiden Pandemiavastaanotto ja terveysasemat palvelivat pääsiäisen pyhinä sekä korona- että muissa terveysasioissa mutta kysyntä oli vähäistä. Myös kotihoidon vastuulääkärit olivat puhelinvaralla. Päivystyksen tarvetta viikonloppuisin pohditaan tilannekuvan mukaisesti. Terveyspalvelut korostavat, että on tärkeää muistaa hoidattaa myös muut sairaudet ajoissa poikkeusolojenkin aikana.

Ikäihmisten palveluissa ratkottiin pääsiäisviikollakin suojatarvikkeiden saatavuuteen liittyviä haasteita. Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi alkoi tehdä pestäviä hengityssuojaimia ja huolehtii myös niiden pesusta. Hämeenlinnassa ei ole ainakaan toistaiseksi tiedossa koronavirustartuntoja ikäihmisten hoivakodeissa. Hoivakotien asukkaiden ja henkilöstön hengitystieoireisiin reagoidaan Hämeenlinnassa korostuneen herkästi, ja jokaisessa hoivakodissa on suunnitelma sekä ennakoivista toimenpiteistä että reagoimisesta.

Akuutti Arkiapu –toiminnassa on mukana laaja yhteistyöverkosto ja palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille, joilla on vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ole läheisapua omissa verkostoissaan.

Kaupunkirakenteen toimialalla kevättyöt ovat täydessä vauhdissa, puistot ja ulkoalueet siistiytyvät ja istutukset ovat käynnissä. Toimialan toiminta ja valmistelu pyörii jopa hiukan normaalia nopeammassa tahdissa.

Tuetaan paikallisia yrityksiä

Kaupungin valmiusryhmä päätti viikolla vapauttaa kaupungin omia toimitilavuokralaisia vuokranmaksusta 3 kuukaudeksi. Vuokranmaksuvapautus koskee hotelli- ja ravintola-alaa ja yksinyrittäjiä, jotka eivät saa vuokratukea muualta. Samaa toimintamallia kaupungin valmiusryhmä suositti konserniyhteisöilleen.

Viikolla saatiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä ohje yksinyrittäjien tuesta. Tukea on Hämeenlinnan seudulle tulossa n. 2,8 miljoonaa euroa. Tuki pyritään saamaan jakoon mahdollisimman nopeasti.

Yhdessä selviämme

Poikkeustilasta on toistaiseksi päätös 13.5.2020 saakka. Pääministeri on väläytellyt Uudenmaan rajoitusten purkamista 19.4., joka aiheuttaa huolta sen vuoksi, että tartuntatilanne Uudellamaalla on Suomen vaikein. Seuraamme tilannetta tältä osin huolellisesti tulevina viikkoina.

Olen monesti toistanut näiden viikkokatsausten myötä kuinka paljon poikkeustilanne meiltä kaikilta vaatii. Tuohon ei ikävä kyllä ole vielä helpotusta näkyvissä. Voimme kuitenkin itse ratkaista kuinka nopeasti ja kuinka toimintakykyisinä tästä tilanteesta ulos tulemme. Oma toimintamme ja käyttäytymisemme ratkaisee ja se, kuinka hyvin pystymme yhteistyötä tekemään erilaiset rajat, todelliset tai keinotekoiset, unohtaen. Toistemme syyttely ja sättiminen ei edistä tilanteesta selviämistä.

Apua on saatavissa eri tilanteisiin ja eri tahoilta jos tuntuu siltä, ettei enää yksin pärjää. Kaupunki ja kaupungin verkostot auttavat ja ratkaisut löydetään, yhdessä.

Hämeenlinnassa, 14. huhtikuuta 2020.

Timo Kenakkala
Kaupunginjohtaja