Perheille tukea moniammatillisessa yhteistyössä

Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen, varhaisen tuen yksikön sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin yhteistyönä kokeiltiin vuosina 2020-2021 toimintamallia, jossa perhe- ja sosiaalipalveluiden työntekijät jalkautuvat lähemmäs perheitä. Varhaisen tuen perhetyöntekijä sekä palvelutarpeen arviointiyksikön sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja osallistuivat kukin vuorollaan syksyllä 2020 ja keväällä 2021 Hauhon ja Tuuloksen päiväkotien sekä Ahveniston ja Kutalan vuoropäivähoidossa olevien kolmevuotiaiden lasten varhaiskasvatussuunnitelmatapaamisiin eli vasuihin.

Sosiaali- ja perhepalveluiden työntekijä oli läsnä vasu-keskustelussa tehden lapsiperheille suunnattuja sosiaalipalveluja tutummaksi ja helpommin lähestyttäviksi perheille. Vasuissa voitiin samalla keskustella vanhempien jaksamisesta ja vanhemmuuden haasteista sekä kodin arjesta. Perhetyöntekijällä oli oma vinkkipakettinsa lapsiperheiden arkeen. Toimintamallin tavoitteena oli mahdollisimman varhainen tuki tarpeen mukaan. Vaikka tuen tarvetta ei juuri keskusteluhetkellä olisi ollutkaan, yhteisen tapaamisen jälkeen perheellä voitiin tarpeen ilmetessä myöhemmin olla parempi käsitys siitä mihin ottaa yhteyttä sekä kynnys yhteydenottoon on matalampi.

Syksyllä 2021 kokeilu jatkuu tarkoituksena vahvistaa lapsiperheiden tuen tarpeiden ja perheitä tukevien palvelujen varhaista puheeksi ottamista varhaiskasvatuksessa. 

Lisätietoja:
Elina Laakkonen, Lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi, palveluyksikön esimies, elina.laakkonen@hameenlinna.fi
Elina Kataja, Varhaiskasvatuksen suunnittelija, elina.kataja@hameenlinna.fi