Perhekuntoutus Polku auttaa hämeenlinnalaisperheitä

Perhekuntoutus Polku on hämeenlinnalaisille lapsiperheille suunnattu tukimuoto, johon osallistuu koko perhe.

Perhekuntoutus soveltuu erilaisiin haastaviin tilanteisiin:

  • perheessä on vuorovaikutusongelmia 
  • lapsella on tunne-elämän vaikeuksia 
  • perheessä on mielenterveyden haasteita tai päihdeongelma 
  • lapsella tai vanhemmalla on neuropsykiatrisia haasteita tai vaikeuksia oman käytöksensä säätelyssä 
  • perheessä on yhtä aikaa monenlaisia haasteita 
  • vanhemmalla on vaikeuksia huolehtia lapsen ikätasoisista perustarpeista 
  • ensikotijakson tilalle tai sen jälkeen 
  • aiemmat tukitoimet eivät ole riittävästi auttaneet perheen tilannetta ja perhe tarvitsee intensiivisempää tukea 

Perhe voi itse hakeutua 

Perhekuntoutuksessa työskennellään eri tavoin muutoksen aikaansaamiseksi. Jokaiselle perheelle laaditaan omat yksilölliset tavoitteet, joiden saavuttamiseksi perhe työskentelee yhdessä perhekuntoutuksen työntekijöiden kanssa. Perhekuntoutusjakso kestää enimmillään kuusi kuukautta. 

”Perhekuntoutuksen aikana tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, harjoitellaan arjessa tarvittavia taitoja ja vakiinnutetaan perheelle sopiva päivärytmi. Perhekuntoutuksen edellytyksenä on perheen oma motivaatio muutokseen,” kertoo palveluyksikön esimies Liisa Jormalainen.

Perhekuntoutukseen haetaan hakemuksella, jonka perhe voi tehdä itse tai yhdessä tutun työntekijän kanssa.  Hakemus sisältää salassa pidettävää tietoa, joten sen täyttämiseen vaaditaan tunnistautuminen pankkitunnuksilla.  

Kun hakemus saapuu Perhekuntoutus Polkuun, työntekijä ottaa perheeseen yhteyttä.  Tämän jälkeen järjestetään yhteinen tapaaminen perhekuntoutuksen työntekijöiden kanssa. Yhdessä perheen ja tämän tuttujen työntekijöiden kanssa pohditaan, onko perhekuntoutus asiakkaalle sopiva vaihtoehto. Kun perhe on päättänyt lähteä perhekuntoutukseen, sovitaan kotiin tehtävästä tutustumisjaksosta ja laaditaan perheelle yksilölliset perhekuntoutuksen tavoitteet.  

Jos perhe on lastensuojelun asiakas, vanhemmat voivat hakea Kelalta kuntoutusrahaa korvaamaan palkkatuloja. Maksamisen edellytyksistä löytyy tarkempaa tietoa Kelasta

Lisää tietoa perhekuntoutus Polun verkkosivuilta osoitteesta hameenlinna.fi/polku.

Kuva perhekuntoutuksen prosessista