Perusmaksun avulla paremmat jäteasemapalvelut

Korjaus 28.10.2020 julkaistussa tiedotteessa arvioitua jätemaksun muutosta: Perusmaksun käyttöönotto laskee vuonna 2022 noin 20% yhdyskuntajätteen vastaanottohintaa, ei jäteastioiden tyhjennyshintoja.

Jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt, että jätehuollon perusmaksu otetaan käyttöön vuonna 2022. Perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta vakituisilta ja vapaa-ajan asunnoilta Kiertokapula Oy:n toimialueella.

Perusmaksun myötä yhdyskuntajätteen vastaanottohintaa alennetaan noin 20 % vuonna 2022 ja se laskee tuolloin myös jäteastioiden tyhjennyshintaa jätteenkäsittelyn kustannusten osalta. Osa kustannuksista, jotka tällä hetkellä katetaan tyhjennysmaksuilla, siirtyy perusmaksulla katettaviksi.

Lue tiedote kokonaisuudessaan Kolmenkierron verkkosivuilla.