Perusopetuksessa palataan normaaleihin poissaolokäytäntöihin

Koronasta johtuvat poissaolot käsitellään Hämeenlinnassa 7.2.2022 alkaen kouluissa normaalien poissaolokäytäntöjen mukaisesti eikä yksittäisiä oppilaita koskevia perusopetuslain 18 §:n mukaisia päätöksiä enää tehdä. Samalla päättyy ateriapakettien jakelu. Poissaolot ilmoitetaan koululle Wilmassa kuten normaaliaikana.

Päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä tehdään vain, jos oppilaalla on tartuntatautiviranomaisen tekemä eristyspäätös tai jos on tarvetta siirtää laaja joukko oppilaita etäopetukseen. Tällöin oppilaat ovat oikeutettuja myös ateriapakettiin.

Terveysviranomaiset eivät jäljitä kouluilla tapahtuneita tartuntoja ja altistuksia eikä niistä erikseen tässä epidemiatilanteessa tiedoteta. Laajoissa epidemiatilanteissa koulu tiedottaa asiasta Wilman kautta.

Oireisena tulee jäädä pois lähiopetuksesta ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan, sisältäen kaksi oireetonta päivää.

Hämeenlinnan koronaohjeet kouluille ja varhaiskasvatukseen löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Lisätiedot:
Koulujen rehtorit, perusopetus
Opetustoimenjohtaja Mika Mäkelä, mika.makela@hameenlinna.fi, p. 040 530 0791