Pitäjäkierrokset jatkuvat syksyllä

Hämeenlinnan kaupunginjohto piti keväällä kaksi Kaupunginjohdon iltakahvit/pitäjäkierros –tilaisuutta. Toukokuun 8. päivä käytiin Hauholla ja 28.5. Rengossa.

Tilaisuudet jatkuvat syksyllä seuraavasti:

 • Kalvola, Hyvinvointikeskus Sauvola, tiistai 3.9.2019 klo 17-19
 • kantakaupunki, Kumppanuustalo, keskiviikko 4.9.2019 klo 17-19
 • Lammi, seurakuntatalo (Katariinantie 2) tiistai 17.9.2019 klo 17-19
 • Tuulos, Kapakanmäki (Lahden Valtatie 206), tiistai 1.10.2019 klo 17-19

Pitäjäkierroksia tarvitaan

Kevään tilaisuudet näyttivät, että tällaisia, epämuodollisempiakin tilaisuuksia tavata kaupunginjohtoa tarvitaan. Tilaisuudet olivat hyvin asiallisia ja rakentavia vaikka myös kritiikkiä esitettiin. Epäselvyyttä kaupungin ja valtion (AVI, ELY) rooleista ja vastuusta esiintyi jonkin verran. Tilaisuudet toivat herkullisesti esiin eri ihmisten erilaiset tarpeet ja toiveet liittyen kaupungin toimintaan. Moni asia on saatu eteenpäin lopulta ihan helposti ja jatkossakin ideat, ratkaisuehdotukset ja palaute ovat tervetulleita.

Hauholla tuotiin esiin mm. Hauhon vesistön vedenkorkeuden sääntely, loma-asuntojen muuttaminen pysyväksi asumiseksi, Hauho-talon tulevaisuus ja vanhan kunnantalon käyttö elinkeinotoimintaan. Muita käytännön pienempiä ja kaupunkirakenteen toimialaan kuuluvia asioita olivat:

 1. Hauhon uusi venelaituri. Laituri on hyvä, mutta parsien väli on 4 m, joka ei ole pienille veneille hyvä.
 2. Kesätori. Kaavoitus on menossa. Hauholla on nyt iso huoli siitä, ettei suosittua kesätoria pilata rivitalokaavalla tms., joka estää nykyisen kaltaisen kesätorikäytön.
 3. Vanhan raitin siisteys ja risut. Asukkaat ja kesäasukkaat hoitavat talkoilla alueen siisteyden mutta risuille ja ruoholle tulisi osoittaa jokin paikka, minne ne voisi viedä.
 4. Tienvarsikyltit. Mokia ei ole saanut Elyltä lupaa tauluun, koska se tulisi lähelle taajama-merkkiä. Vanhan raitin matkailukyltit on uudistuksen yhteydessä poistettu ja nyt tarvittaisiin ruskeat viitat.
 5. Alvettulan kyläkaupan terassi. Kesällä tosi suosittu paikka, joka vaatii jonkinlaista laajentumismahdollisuutta edes toimiakseen kannattavasti.

Rengon tilaisuudessa 28.5. esiin nousivat mm. koulutaksien kapasiteetin parempi hyödyntäminen, valtion teiden kunto, Hämeen Härkätien kohdalla olevat hakkuut ja parempi viestintä kaupunkirakenteen kunnostustöistä. 10-tien toisella puolella olevan kaavoitetun alueen kohtelusta oli kahdenlaista ilmaa: toisaalta tontteja toivotaan luovutettavan ja toisaalta puustoa suojeltavan ja alue virkistyskäyttöön esim. liikuntapolkuja tekemällä.

Taksien kapasiteetin parempaa hyödyntämistä voitaisiin varmastikin taklata digitalisaatiota hyödyntämällä, ELYn suuntaan viestitään teiden kunnosta koko ajan ja kunnostustöiden parempaan viestimiseen kaupunkirakenne tulee vakavasti kiinnittämään jatkossa huomiota. 10-tien kaavoitetun asuinalueen osalta kaavan toteuttaminen tulisi niin kalliiksi, että siinä ei edetä. Alueelle on laadittu hakkuusuunnitelma uudistushakkuusta ja harvennushakkuusta.

Muita Rengossa esiin tulleita kysymyksiä ja aiheita olivat mm:

 1. Hiljan kuntokammarin laitteet viety Attendolle, laitteet eivät enää vapaassa käytössä (ovet lukittu, maksullisuus).
 2. Julkinen liikenne kallista.
 3. Koulukuljetusten hyödyntäminen Rengon julkisessa liikenteessä.
 4. Sivutiet (ELY) huonossa kunnossa.
 5. Yksityistiet paremmassa kunnossa – yksityistieavustukset auttavat.
 6. Urheilukenttä perunapeltona nuorten mopoilun/autoilun vuoksi, ei voida hyödyntää koululaisille. Löytyykö nuorille tekemistä/muu paikka ’mopoilla’?
 7. Kesäasunnot vakituiseen asumiseen.
 8. Asiakaspalvelu ei aina toimi.
 9. Tyhjien mökkien markkinointi – miten edistetään?
 10. Iittala –konseptin sovellus Renkoon?

Lisätiedot ja kysymykset esiin tulleiden kysymysten eteenpäinviemisestä/ratkaisuista:
– kaupunginjohtaja Timo Kenakkala, p. 03 6212900, timo.kenakkala@hameenlinna.fi
– apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, p. 03 6212300, juha.isosuo@hameenlinna.fi

Lisätiedot ja kysymykset pitäjäkierroksista yleisesti:
– kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Myllykangas, p.  050 4056037
– kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, p. 040 5220933