Poikkeustila jatkuu toukokuun puoliväliin

Tilannekatsaus 30.3.-5.4.2020

Valtioneuvoston julistama poikkeustila on ollut Suomessa voimassa 18.3.2020 lähtien ja tämänhetkisen tiedon mukaan sitä jatketaan 13.5.2020 saakka. Hämeenlinnan kaupungin organisaatio on asettunut toimimaan poikkeusoloissa ja kaupungin toimialat ja konsernipalvelut ovat valmiita kohtaamaan mitä eteemme tulee. Päätöksenteko toimii nyt sähköisiä järjestelmiä hyväksikäyttäen.

Kaupungin valmiusorganisaatio ja viranomaisyhteistyö toimii 

Kaupungin valmiusorganisaatio toimii edelleen päivittäin ja tilanteen vakavuusluokka on toistaiseksi korkein mahdollinen.

Maakunnan kunnanjohtajat, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, maakunnan turvallisuusfoorumi ja AVI:n valmiustoimikunta ovat säännöllisesti yhteydessä maakunnan tilannekuvan ja sen johdosta tehtävien yhteisten linjausten osalta. Järjestöjen ja Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä Akuutti Arkiapu –palvelussa.

Kaupungin henkilöstö uuden edessä

On selvää, että tämä poikkeustilanne tulee muuttamaan henkilöstömme työtapoja jatkossa. Kaupungilla on jo vuosia ollut käytössä etätyö ja sen mahdollisuudet ja rajat koetellaan nyt käynnissä olevan kriisin kuluessa. Sähköiset kokoukset ja ryhmätyöt tulevat näiden viikkojen aikana tutuiksi laajalle osalle henkilöstöä ja jäävät vahvasti osaksi toimintatapojamme kriisin jälkeenkin. Digitaalisia palveluita edistämme kaiken aikaa.

Henkilöstöllä on edelleen paljon kysymyksiä tilanteesta ja siinä toimimisesta ja esimiestyöhön tarvitaan tukea. Henkilöstöpalvelujen koko henkilöstö työskentelee esimiesten ja henkilöstön tukena ja apuna sekä tekee poikkeuksellisen tilanteen vaatimia linjauksia.

Toimialojen toiminta vakiintunut poikkeusoloihin 

Toimialoilla kulunut viikko on ollut edelleen suhteellisen rauhallinen, palvelujen poikkeusajan toiminta näyttää pääosin sujuvan vakiintuneita uomia pitkin ja toimintamallit hioutuvat.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala on valmistellut viikolla 15 alkavaa, etäopetuksessa oleville oppilaille tarjottavien kouluruokapakettien jakelua. Tukea tarjoavat myös lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja Akuutti arkiapu-toiminta.

Nuorisopalvelut tekevät vahvaa työtä verkossa ja jalkautuvat tapaamaan nuorisoa eri alueille turvavälit huomioiden. Päiväkotiryhmistä henkilöstö on puhelimitse yhteydessä perheisiin, joista lapset ovat pitkään poissa varhaiskasvatuksesta. Esiopetuksessa olevien lasten osalta täytetään puhelinkeskustelun aikana myös tiedonsiirtolomake kouluun ja jutellaan koulun aloittamisen kysymyksistä. Lapsiperheiden kotipalvelulta voi matalalla kynnyksellä pyytää ulkoilutusapua, jos vanhemmat kaipaavat hetken hengähdystaukoa.

Hämeenlinnan terveyspalvelut muistuttaa, että koronasta huolimatta ihmisellä voi olla ja hänelle voi tulla myös muita terveysalan ammattilaisten avulla hoidettavia sairauksia, jolloin hoitoon hakeutumisessa ei tulisi epäröidä tai viivytellä. Terveysasemat voivat puhelimitse arvioida asiakkaan tilannetta ja antaa hoito-ohjeita.

Kaupungin terveyspalvelujen Pandemiavastaanotolla kävijöiden määrä on viikolla ollut hienoisessa nousussa. Kaupungin terveyspalvelut tukevat Kanta-Hämeen keskussairaalaa puhelinpalvelussa ja tartuntaketjujen jäljityksessä ja tähän tarvittava resurssi on poissa terveyspalveluiden perustyöstä. Terveydenhuollon, sairaanhoidon ja sosiaalitoimen tarvitsemien suojavarusteiden ja –tarvikkeiden niukkuus alkaa olla koronaepidemian laajetessa yhä suurempi ongelma, niin sairaanhoitopiirissä kuin kunnissakin kautta Suomen.

Ikäihmisten hoito ja hoiva on varautunut henkilöstön riittävyyteen ja riskiryhmässä olevien asiakkaidensa suojelemiseen valtioneuvoston linjausten mukaisesti. Kotiin vietävien palveluiden osalta tuli viikolla Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus suojavarusteista, jonka noudattamista varusteiden saatavuusongelmat hankaloittavat.

Akuutti Arkiapu –toiminta on käynnissä ja siinä mukana oleva verkosto laajenee. Palvelu on tarkoitettu kaikenikäisille kuntalaisille, joilla on vaikeuksia pärjätä itse tai joilla ei ole läheisapua omissa verkostoissaan. 

Kaupunkirakenteen toimialalla on viikon aikana edistetty normaaleja toimialan tehtäviä, kaavoja, suunnitelmia, lupia, valvontaa, viranomaistoimintaa, joukkoliikennettä ja henkilökuljetuksia, rakentamista, lomitusta, kunnossapitoa ja moninaisia muita toimialan tehtäviä. Kevään työt ovat infran puolella käynnistyneet ja etenevät hyvin.

Turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta lisäävää viestintää tarvitaan

Poikkeustilan jatkuessa tarvitaan viestintää, jonka kautta edelleen jaetaan oikeaa ja luotettavaa tietoa tilanteesta ja siinä toimimisesta.  Teemoina esiin ovat nousseet kuntalaisten henkinen hyvinvointi, turvallisuudentunteen lisääminen ja jaksamisen tukeminen.

Toimialat ja palvelut kuluneen ovat kuluneen viikon aikana luoneet runsaasti näihin liittyviä sisältöjä, joita jaetaan kaupungin viestintäkanavien kautta. Lisäksi jaetaan viranomaisten teemoja tukevia kampanjoita ja hyödynnetään valmiita aineistoja, joita löytyy esim. THL:ltä.

Tuetaan paikallisia yrityksiä 

Elinkeinon ja yrittäjien hätä ja ahdistus kasvaa päivä päivältä. Valtiovallan osalta on tukitoimia luvassa mutta esim. yksinyrittäjiä koskevan tukipaketin hakuohjetta ja rahoitusta vielä odotetaan. Hämeenlinnassa elinkeinon ja yrittäjien tukipalveluita koordinoidaan kaupungin omistamassa Linnan Kehitys Oy:ssä ja tiedot tukimahdollisuuksista on koottu yhtiön verkkopalveluun.

Kaupungin talouteen poikkeustilanne vaikuttaa tänä vuonna arviolta 22,6 miljoonalla eurolla mutta vain aika näyttää miten lopulta käy.

Yhdessä selviämme 

Arviot poikkeustilanteen kehityskaaresta ovat tällä hetkellä piirun verran valoisampia ja rajoitustoimenpiteiden arvioidaan vaikuttaneen toivotulla tavalla. Nyt emme kuitenkaan saa hellittää vaan jatkaa sinnikkäästi varautumista ja suojautumista valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti.

Tämä tilanne kysyy meiltä kaikilta, asukkailta, päättäjiltä, yrittäjiltä, kaupungin henkilöstöltä, venymistä, jolle ei edelleenkään löydy mitään tarkoin määriteltävää loppumisaikaa. Emme voi sanoa, milloin kaikki on taas niin kuin ennen, jos paluuta entiseen ylipäätään on. 

Yhdessä me selviämme tästä. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.

Hämeenlinnassa, 6. huhtikuuta 2020.  
 
Timo Kenakkala 
Kaupunginjohtaja