Polku kylään -hankkeella kehitetään kyläasumista – ilmoittaudu kyläkummiksi

Hämeen Kylät on käynnistänyt Hämeenlinnan seudulla kaksivuotisen Polku kylään-hankkeen, jossa edistetään maaseudun väestökehitystä madaltamalla maallemuuton kynnystä ja luodaan työkaluja kyläasumisen edistämiseksi kylien ja kunnan yhteistyössä. Maalle muuton helpottamiseksi käynnistetään toimia kuten kyläkummit Hämeenlinnan seudulle sekä erilaisia kokeiluja kohdekylillä. Toimintamallit ja onnistuneet kokeilut havainnollistetaan laajempaan käyttöön.

Kyläkummeja Hämeenlinnan seudulle

Hämeenlinnan seudulla käynnistetään kyläkummitoiminta. Kyläkummi on vapaaehtoinen, joka kertoo muuttoa harkitsevalle kylästä tai asuinalueestaan. Kyläkummi auttaa uutta asukasta kotiutumaan kylälle ja Hämeenlinnan seudulle. Kyläkummille voi soittaa ja kysyä neuvoa mieltä askarruttavissa asioissa, vaikka mistä löytyy lähimmät hiihtoladut tai vaikka polttopuita. Kyläkummi voi kutsua uudet tulijat mukaan paikallisiin rientoihin. Jokainen kyläkummi saa muokata toiminnastaan omannäköistään. Kyläkummeina voi toimia yksi tai useampi vapaaehtoinen kylältä, asuinalueelta tai pitäjästä. Kyläkummien toimintaperiaatteet sovitaan yhteisesti Kyläkummitapaamisessa maaliskuussa.

Jos arvostat kotiseutuasi ja olet perillä paikallisista asioista, ryhdy kyläkummiksi. Voit ilmoittautua Elina Leppäselle (yhteystiedot lopussa) tai www.hameenkylat.fi nettisivujen kautta.

Kokeiluja ja työpajoja Alvettulassa, Tyrvänönniemellä ja Vähikkälässä

Polku kylään -hankkeessa on mukana myös kolme kylää, joissa kyläyhteisöt etsivät keinoja uusien asukkaiden saamiseksi. Alvettula Hämeenlinnasta, Tyrvännönniemi Hattulasta ja Vähikkälä Janakkalasta ovat kaikki vanhoja kulttuuriympäristöjä ja samalla eläviä, kokeilunhaluisia yhteisöjä. Kaikissa kylissä järjestetään maaliskuussa työpajat, joihin kutsutaan erityisesti kyliin muuttaneita tai muuttoa harkitsevia. Kylätaloilla järjestettävissä työpajoissa hahmotellaan maalle muuttajan palvelupolkuja. Palvelupolun avulla havainnollistetaan maalle muuttoa haluavan askeleet, jotka tarvitaan onnistuneeseen muuttoon. Sitten etsitään ratkaisuja kehittämiskohtiin.

Polku kylään hankkeessa tullaan toteuttamaan myös asumiskokeiluja sekä HAMK:n ja LAB-ammattikorkeakoulujen kanssa kyläkeskustojen kehittämissuunnitelmia.

Polku kylään -hankkeen rahoitus tulee Leader-Linnaseudun kautta EU:n maaseutuohjelmasta. Hankkeen yksityinen raha tulee Hämeen Kylät ry:ltä ja kohdekylät antavat panostaan talkootyön muodossa.

Lisätietoa: https://www.hameenkylat.fi/hankkeet/polku-kylaan/

Hämeen Kylät ry, Elina Leppänen, 0400 944 868, kylaasiamies@hameenkylat.fi

Alvettulan kyläyhdistys ry, Reijo Saastamoinen, 050 526 2240

Tyrvännönniemen yhdistykset, Mari Monto, 040 758 7096

Vähikkälän Väljämä ry, Erika Mantere, 050 537 1181