Posti on tehnyt aluevarauksen tontista MORE yritysalueella

Yhteistyö Posti Group Oyj:n kanssa etenee ja syvenee. Posti on tehnyt aluevarauksen teollisuustontista MORE yritysalueella, joka on hyväksytty 28.5.2024. Varaus tulee voimaan, kun varausmaksu on maksettu ja on voimassa 31.5.2025 saakka.

Aluevaraus sijaitsee Moreenin asemaakavan 109-2588 / 8.5.2023 mukaisessa korttelissa numero 107. Aluevarauksen pinta-ala on noin 428 700 m2 ja yhteenlaskettu asemakaavan mukainen rakennusoikeus on noin 198 000 k-m2.

Varattava alue muodostuu useasta asemakaavan mukaisesta tontinosasta, jotka ovat käyttötarkoituksiltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita (T-15) ja (T-21). Lisäksi aluevaraukseen kuuluu yleinen pysököintialue, jolle voidaan sijoittaa raskaan liikenteen pysäköintiä ja polttoaineen jakeluun kylmäasema. (LP-3).

Tontti sijaitsee Taipaleentien vielä rakentamattomassa eteläreunassa, rakennettavan eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä.