Pysyvä koti – muuttuvat palvelut -hankkeessa kehitetään toimintatapoja mahdollistamaan ikäihmisten asumista omassa elinympäristössään elämänsä loppuun saakka

Hämeenlinnan kaupungilla ikäihmisten palveluissa kehitetään joustavan palvelun asumismallia ikääntyneille. Pysyvä koti – muuttuvat palvelut -hankkeen tavoitteena on, että ikäihmisillä olisi halutessaan mahdollisuus elää samassa elinympäristössä elämänsä loppuun saakka palvelutarpeesta riippumatta. Hankkeen keskeisimpiä osa-alueita ovat asuinympäristöjen, yhteisöllisyyden, omavalvonnan, teknologian, palvelutarpeeseen vastaamisen sekä henkilöstöresurssin käytön kehittäminen ja edistäminen. Kehitettävien prosessien avulla voidaan tarjota ikäihmisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille entistä monipuolisempia, joustavampia ja tarkoituksenmukaisempia palveluja.

Hämeenlinnan kaupungilla ikäihmisten palveluissa alkoi syksyllä 2021 Pysyvä koti – muuttuvat palvelut -hanke kestäen vuoden 2022 loppuun. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 97 440€ avustusta Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -toimintamallin kehittämiseen osana kansallista ikäohjelmaa. Hanke kohdistuu Lammin Pellavakotiin, Kalvolan Sauvolaan ja kantakaupungin Keinukamariin. Hämeen Ammattikorkeakoulu on hankkeessa osatoteuttajana.

Pellavakodilla on toteutettu ensimmäinen etäryhmäkuntoutus tableteilla Teamsin välityksellä tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden kanssa. Osallistuneilta asiakkailta saatu palaute oli positiivista. Asiakkaat kokivat etäryhmäkuntoutuksen tuoneen iloa ja virkistystä arkeen.

Sauvolassa kehitetään yhteisöllisyyttä niin talon asukkaiden, kuin koko Iittalan kyläyhteisönkin kesken. Kevään aikana talon asukkaita ja kyläläisiä on kutsuttu tekemään osioita talon sisäpihalle kesäkuussa koottavaan yhteisötaideteokseen, neulegraffitiin.

Kaikkiin hankkeen kohdeyksiköihin tehdään arviointikävelyt fyysisten asuinympäristöjen tarkastelemiseksi. Tavoitteena on selvittää, miten asuinympäristön ratkaisut voivat tukea tai estää ikäihmisen kotona asumista toimintakyvyn heiketessä. Arviointikävelyt toteutetaan viikoilla 17-18.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Miia Lehtonen, miia.lehtonen@hameenlinna.fi, 040 171 8308