Pysyvä koti – muuttuvat palvelut: Joustavan palvelun asumismallin kehittäminen ikääntyneille

Lammin Pellavakodin tehostetun palveluasumisen yöhoitaja saa hälytyksen puhelimeensa: Vivago potilaskutsujärjestelmä ilmoittaa, että asukkaan aktiivisuuden taso on noussut, asukas on siis herännyt. Yöhoitaja menee auttamaan asukasta, joka on saanut nukkua rauhassa oman unirytminsä mukaisesti ilman, että hoitaja on parin tunnin välein käynyt raottamassa ovea.

Kalvolan Hyvinvointikeskus Sauvolassa pärisevät moottoripyörät sisäpihalla neulegraffitilla koristellun kaarisillan vieressä. Talon asukkaat ja muutama kyläläinen ovat tulleet kuuntelemaan Gospel Ridersin sanomaa ja ihastelemaan ajokalustoa. Yhteisöllisyyden, yhdessä olemisen ja tekemisen ilon voi tuntea. Se kuuluu puheensorinana ja näkyy hymyinä kasvoilla.

Keinukamarilla henkilöstö miettii, mitä tarkoittaa omavalvonta arjessa. Miten kotihoidossa tuetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja miten mahdollistetaan tehostetun palveluasumisen asukkaan osallistuminen omien palveluidensa suunnitteluun? Fysioterapeutti ja omahoitaja miettivät asiakkaan kanssa, mikä hänen tavoitteensa on, millaista elämää hän haluaisi elää. Tavoitteen selkiydyttyä mietitään yhdessä arjessa toteutettavia liikuntahetkiä ja kirjataan ne uusitulle liikuntasuunnitelmapohjalle.

Miten kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeeseen ja hoitoisuuden muutoksiin voidaan reagoida mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti? Palveluohjaajat ja kotihoidon työntekijät lyövät viisaat päänsä yhteen, ja kehittävät uudenlaisen seurantamallin käytännön työssä testattavaksi.

Yli kymmenhenkinen joukko kiertää Pellavakotia, Sauvolaa ja Keinukamaria tarkastellen asuntoja, yhteistiloja, piha-aluetta ja lähiympäristöä. Kynät sauhuten he tekevät merkintöjä lomakkeeseen. Kyseessä on fyysisen asuinympäristön arviointikävelyt, joilla tarkastellaan, mitkä tekijät voivat mahdollistaa tai estää asukkaan kotona asumista toimintakyvyn heiketessä ja palvelutarpeen kasvaessa.

Kaikkea tätä, ja paljon muuta, pitää sisällään Hämeenlinnan kaupungilla ikäihmisten palveluissa viime syksynä alkanut Pysyvä koti – muuttuvat palvelut- hanke. Hanke on yksi neljästä sosiaali- ja terveysministeriön avustamista Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille -toimintamallin kehittämishankkeista osana kansallista ikäohjelmaa.

Hankkeen tavoitteena kehittää monimuotoisia asumisen ja palvelun toimintamalleja iäkkäiden ihmisten tulevaisuuden tarpeisiin

Lisäksi hankkeessa eri osa-alueilla tehtyjä konkreettisia kehittämistoimia tullaan hyödyntämään kaupungin ikäihmisten palveluissa. Keskeisimpiä osa-alueita ovat olleet asuinympäristöjen, yhteisöllisyyden, omavalvonnan, teknologian, palvelutarpeeseen vastaamisen sekä henkilöstöresurssin käytön kehittäminen ja edistäminen.

Pysyvä koti – muuttuvat palvelut-hankkeessa ovat mukana kaupungin hyvinvointikeskukset: Lammin Pellavakoti, Kalvolan Sauvola ja kantakaupungin Keinukamari. Hämeen Ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa osatoteuttajana. Pysyvä koti – muuttuvat palvelut-hanke kestää vuoden 2022 loppuun.

Lisätietoja

projektipäällikkö Miia Lehtonen, miia.lehtonen@hameenlinna.fi, p. 040 171 8308