Raideliikenteen matkaketjuja ryhdytään suunnittelemaan yhdessä

Kanta-Hämeen maakunnan kansanedustajat sekä Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungin johto kokoontuivat Hämeen liiton kutsumina keskustelemaan ajankohtaisista yhteistyökysymyksistä VR:n johdon kanssa.

Raideliikenteen kehittäminen on kokoontuneille osapuolille yhteinen päämäärä, ja viime vuosien aikana tämän ryhmän tapaamiset ovatkin vakiintuneet.

VR ottaa tulevissa lähiliikenteen kalustohankinnoissaan huomioon erityisesti työmatkaliikenteen tarpeet. Juniin rakennetaan etätyöskentelyn mahdollistavat tilat.

Keskeistä on myös matkustamisen helppous. Matkoja täytyy ajatella kokonaisuutena, eli matkaketjuina. Junamatka ei ole irrallinen liityntäliikkumisesta ja -pysäköinnistä. Tapaamisessa sovittiin, että matkaketjuja ryhdytään suunnittelemaan yhdessä.

Tiedote kokonaisuudessaan Hämeen liiton internetsivuilla.