Rapamäen oikaisu -hankkeen katusuunnitelmat ovat nähtävillä 15.2. – 1.3.2021

Hankkeen katusuunnitelmaehdotus sisältää seuraavat katuosuudet:

  • Ahvenistontie välillä Hautaportinkuja – Rapamäentie,
  • Olympiakadun jatke,
  • Rapamäentie,
  • Päivämäentie jalankulku- ja pyöräilyväylä sekä
  • Päivämäentien jatke.

Yllä mainittuja katuja ja väyliä koskeva katusuunnitelma on laadittu alueen liikennejärjestelyjen muutosten toteuttamista varten.

Muutokset liittyvät pääasiassa Rapamäentien ja Ahvenistonkujan liittymien sulkemiseen Ahvenistontielle, Ahvenistontien varren kiinteistöjen suorien tonttiliittymien sulkemiseen Ahvenistontielle sekä Päivämäentien varren erotellun jk+pp väylän ja Rapamäentien ns. pyöräkadun rakentamiseen.

Suunnitelmaehdotus on kokonaisuudessaan nähtävissä katusuunnittelu sivulla. Suunnitelmat viedään kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi nähtävilläoloajan jälkeen maaliskuussa 2021.

Rapamäen oikaisu helpottaa pyöräilyä harjun poikki

Hankkeessa toteutettava Rapamäen oikaisu helpottaa pyöräilyä harjun poikki. Rapamäen korkein kohta ohitetaan ja oikaistaan Rapamäentien ja Päivämäentien kautta. Rapamäentie toteutetaan pyöräkatuna ja Päivämäentie erotellulla jalankululla ja pyöräilyllä. Hanke palvelee erityisesti Voutilan, Loimalahden, Ahveniston ja Vuorentaan kaupunginosien asukkaita ja siellä muualta töissä tai koulussa käyviä.
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 670 000 € ja sille on myönnetty valtion avustusta puolet kokonaiskustannuksista.

Lisätietoa valtion myöntämistä avustuksista tiedotteessa
Hämeenlinna saa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen avustusta 1,7 miljoona euroa.

Hankkeen alustava rakennusaikataulu on huhtikuu – syyskuu 2021.