Rapamäen oikaisun, Olympiakadun jatkeen ja Hautaportinkujan rakentaminen käynnistyy

Rapamäen oikaisun, Olympiakadun jatkeen ja Hautaportinkujan rakentaminen käynnistyy valmistelevillä töillä viikolla 24.

Rakennustyön aikana Rapamäentien ajoyhteys Ahvenistontielle suljetaan ja Rapamäentien päähän rakennetaan kääntöpaikka. Jatkossa Rapamäentie on pyöräkatu. Päivämäentien rinnalle rakennetaan eroteltu pyörätie ja uusi pyörätieosuus puiston läpi Aroniitunkujalle. Olympikatua jatketaan siten, että Ahvenistontien varren tonteille kuljetaan jatkossa vain Olympiakadulta, ei suoraa Ahvenistontieltä. Hautaportinkuja (nyk. sorapintainen väylä hautausmaan eteläpuolella) rakennetaan kaduksi, jonka kautta kuljetaan jatkossa hautausmaalle Sairaalakadun kautta.

Rakennettavien katujen katusuunnitelmat löydät sivulta ”katusuunnittelu”.

Rakennustyö valmistuu vuoden 2022 aikana. Työskentely aiheuttaa tilapäisiä katkoksia kulkemiseen tonteille. Katkoksista tiedotetaan ennakkoon rakennusurakoitsijan toimesta. Urakoitsijana kohteessa toimii Tieluiska Oy.

Lisätiedot: